Blokeret lånerkort

Hvis dit lånerkort er blokeret, kan du ikke reservere eller forny materialer via hjemmesiden. Du kan heller ikke anvende bibliotekernes e-materialer.

Blokeringen kan skyldes:

  • at du har en gæld til biblioteket, der har overskredet 250 kr
  • eller du har meldt dit kort stjålet, vi åbner ikke automatisk når du får nyt kort

Hvordan ophæves blokeringen?
Blokeringen kan ophæves ved at betale det du skylder, enten på bibliotek.kk.dk se hvordan her. 

Eller du kan henvende dig personligt på dit lokale bibliotek, medbringende gyldig legitimation. Ophævelse af blokering pga. gæld kræver, at hele gælden betales.

Hvad gør jeg hvis mit kort er blevet væk?
Hvis dit lånerkort er bortkommet eller stjålet, har du pligt til straks at kontakte biblioteket, som så sørger for at spærre kortet, så det ikke kan misbruges.