Læseklubber

En læseklub er en gruppe mennesker, som jævnligt mødes og taler om bøger. Bøgerne vælger læseklubben selv. Nogen læseklubber mødes privat, andre låner bibliotekets eller kulturhusets lokaler.

Skal man i en læseklub diskutere, blive underholdt eller blive klogere af bøger?

I en læseklub kan man det hele. På mange biblioteker er det muligt at mødes om bøger og læseoplevelser. I nogle læseklubber er bibliotekaren med, i andre ikke. Men uanset form er læseklubben et sted, hvor du kan møde andre og tale om litteratur. Ikke for at blive enige eller nødvendigvis at analysere bogen i alle detaljer. Men for at dele læseglæde, for at blive inspireret og for at få et mere nuanceret billede af den bog, du har læst, ved at høre, hvordan andre har oplevet den. 

Hvorfor en læseklub?

Der er flere grunde til, at læseklubber er populære, men en af de helt centrale er, at en læseklub tilfredsstiller to helt fundamentale behov i os: behovet for at være alene og behovet for at være sammen med andre. Og til det formål er bogen perfekt: Man kan være alene, mens man læser – og bagefter kan man dele sin læseoplevelse med andre. 

I en læseklub møder du nye mennesker, bliver præsenteret for andre tanker og ideer, får en dybere indsigt via læsning og drøftelse af teksten og bliver enten inspireret eller irriteret af at høre om andres læseoplevelser af den samme bog. 

Meget litteratur handler om relationer mellem mennesker, så at læse skønlitteratur er et vigtigt bidrag til et fællesskab og et vigtigt bidrag til, at vi kan forstå de ting, der foregår omkring os. 

Skal jeg vide noget om litteratur for at være med?

Nej. Nysgerrighed er nok.

Hvor mange skal vi være?

Som ved al god debat handler det om balance. Hvis I er for få, risikerer I hurtigt at løbe tør for stof. Er I flere end 10, risikerer I at sidde for længe og vente på at komme til orde. Vi anbefaler minimum 5 og maksimum 10. 

Skal det styres, eller skal vi bare byde ind?

En vis styring er en fordel, så alle kan komme til orde. Læseklubben vælger en ansvarlig, der sørger for det praktiske og evt. styrer debatten samt har kontakten til biblioteket i forbindelse med bestilling af ønsket læsestof. De fleste læseklubber følger en bestemt læseplan, hvor medlemmerne på skift vælger de bøger, der skal læses. Ordstyreren kan være en fast person eller den, som har valgt bogen.  


Hvad skal jeg tale om?

Fortæl om din oplevelse med bogen. Vær gerne konkret, og kom med eksempler, så de andre får et billede af, hvad du ser for dig. Husk på, at det ikke handler om at finde det rigtige svar, men om hvad du oplevede, da du læste bogen.

Mulige spørgsmål til tale ud fra:

 • Hvad fik bogen dig til at tænke på?
 • Hvad følte du, da du læste den? Og hvorfor?
 • Hvilken stemning satte den dig i? 
 • Var karaktererne troværdige? Sympatiske? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Fik du den læst færdig? Hvis ikke, hvad fik dig så til at gå i stå?
 • Minder den dig om andre bøger? På hvilken måde?
 • Hvad står klarest i din hukommelse efter at have læst den?
 • Hvad kunne du bedst/mindst lide ved bogen?
 • Har forfatteren skrevet andet, du har læst? Og hvordan relaterer den sig til denne bog?
 • Hvem ville du anbefale den til? Til en konkret person, og hvorfor?
 • Hvis du skulle anmelde den og give den stjerner, hvor ville den så lande?

Hvad hjælper biblioteket med?

 • At samle de ønskede bøger sammen til læseklubbens medlemmer. Dog typisk ikke helt nye bøger eller bøger, der er meget efterspurgte.
 • At stille et lokale eller en plads i biblioteket til rådighed.
 • Jævnligt at afholde bogcafeer eller andre arrangementer, der giver inspiration til læsning.
 • At administrere den liste med bogønsker, som den ansvarlige rettidigt sender kontaktpersonen på biblioteket. 

Hvordan får læseklubben læseanbefalinger?

Biblioteket er altid klar til at hjælpe. Klik fx på linket lige under artiklen: Her finder du en overflod af rigtig gode læseklub-bøger, som er udvalgt af litteraturformidlerne på Ballerup Bibliotekerne. Du kan også altid tage en snak med os på dit lokale bibliotek. Der er desuden god inspiration at hente på bibliotekstilbuddene www.litteratursiden.dk og www.laesekompas.dk 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Hvis du gerne vil være med i en læseklub, kan vi enten hjælpe dig med at starte en ny eller se, om der er plads i en allerede eksisterende læseklub. Vi har læseklubber tilknyttet både Ballerup Bibliotek samt kulturhusene i Skovlunde og Måløv. Herunder kan du se, hvem du kan kontakte i vores tre forskellige huse:

 • Ballerup Bibliotek: Susanne Boesen på tlf. 4175 0074
 • Kulturhus Måløv: Cecilie Damgaard Carlsen på CCAR@balk.dk
 • Skovlunde Kulturhus: Janni Kaasr på JKM@balk.dk

God læse- og diskussionslyst!