Gebyrer og takster

Kommunalbestyrelsen har vedtaget med virkning fra 1.1.2020 at sætte gebyret vedr. for sent afleveret materiale til:

1-7 dage:
Børn (0-15 år): 10,00 kr.
Voksne: 20,00 kr.

8-30 dage:
Børn (0-15 år): 50,00 kr.
Voksne: 120,00 kr.

Fra 31 dage:
Børn (0-15 år): 100,00 kr.
Voksne: 230,00 kr.

For sent afleverede bøger, lånt på samme dato, skal afleveres samtidigt for ikke at udløse et gebyr en gang til.
Hvis lån overskrider afleveringsfristen, tæller alle dage efterfølgende med i gebyrberegningen - også dage hvor biblioteket har lukket.

Husk udlånsdatoer og afleveringsdatoer er forskellige, læs mere her.

Erstatning: Erstatningsbeløbet henter vores system fra materialeposten, dog er der visse poster hvor vi ikke får denne information. Hvis dette er tilfældet, afhænger erstatningsbeløbet af materialetypen.

Ved overskridelse af lånetiden sker følgende:
Hjemkaldelse: Sendes efter 3 uger
Saldoopgørelse (regning): Sendes efter 5 uger. Regning er på erstatningsbeløb + gebyr for sen aflevering.
Stop for udlån: Efter 7 uger stoppes for yderligere lån, indtil forholdet er bragt i orden.
Opkrævning: Efter 9 uger overdrages sagen til kommunens opkrævningsafdeling.
Ubetalte gebyrer:  En låner, der skylder biblioteket gebyrer på 230 kr. eller mere, kan ikke låne, før sagen er bragt i orden. Hele det skyldige beløb skal være betalt inden der åbnes for lån til den pågældende lånerkonto.

Betaling af gebyr via hjemmesiden

Du kan få hjælp til at betale dit gebyr på biblioteket, men du kan også betale det via et link på vores hjemmeside.

  • Log ind på bib.ballerup.dk
  • Klik på "Min konto"
  • Vælg "Mellemværende

Nu får du en oversigt over de gebyrer, du skylder biblioteket. Du kan se, hvad gebyrerne er, og du får et link til selvbetjeningsløsningen 'Min betalingsoversigt', hvor du kan se og betale alle dine regninger til Ballerup Kommune.

Vær opmærksom på at der i weekenden kan gå op til 72 timer før din betaling er registreret i bibliotekssystemet og kan ses på hjemmesiden. Det er dog altid muligt at se din betaling i 'Min betalingsoversigt'.