Gebyrer og takster

Kommunalbestyrelsen har vedtaget med virkning fra 1.1.2020 at sætte gebyret vedr. for sent afleveret materiale til:

1-7 dage:
Børn (0-15 år): 10,00 kr.
Voksne: 20,00 kr.

8-30 dage:
Børn (0-15 år): 50,00 kr.
Voksne: 120,00 kr.

Fra 31 dage:
Børn (0-15 år): 100,00 kr.
Voksne: 230,00 kr.

For sent afleverede bøger, lånt på samme dato, skal afleveres samtidigt for ikke at udløse et gebyr en gang til.
Hvis lån overskrider afleveringsfristen, tæller alle dage efterfølgende med i gebyrberegningen - også dage hvor biblioteket har lukket.

Husk udlånsdatoer og afleveringsdatoer er forskellige, læs mere her.

Erstatning: Erstatningsbeløbet henter vores system fra materialeposten, dog er der visse poster hvor vi ikke får denne information. Hvis dette er tilfældet, afhænger erstatningsbeløbet af materialetypen.

Ved overskridelse af lånetiden sker følgende:
Hjemkaldelse: Sendes efter 3 uger
Saldoopgørelse (regning): Sendes efter 5 uger. Regning er på erstatningsbeløb + gebyr for sen aflevering.
Stop for udlån: Efter 7 uger stoppes for yderligere lån, indtil forholdet er bragt i orden.
Inkasso: Efter 9 uger overdrages sagen til kommunens opkrævningsafdeling.
Ubetalte gebyrer:  En låner, der skylder biblioteket gebyrer på 230 kr. eller mere, kan ikke låne, før sagen er bragt i orden. Hele det skyldige beløb skal være betalt inden der åbnes for lån til den pågældende lånerkonto.

Betaling af gebyr via hjemmesiden

Du kan selvfølgelig betale dit gebyr på biblioteket, men du kan også betale det via vores hjemmeside.

  • Log ind på bib.ballerup.dk
  • Klik på "Min konto"
  • Vælg "Mellemværende"

Nu får du en oversigt over de gebyrer, du skylder biblioteket. Du kan se, hvad gebyrerne er, og du får en oversigt over, hvilke betalingskort du kan benytte. Du har også mulighed for at betale med MobilePay.

Når du skal betale, kan du enten sætte et flueben ud for det gebyr, du ønsker at betale, eller klikke på "Betal alle" for at betale alt på én gang.

Du kan bruge følgende betalingskort og apps:

Dankort

Online/på biblioteket
VISA

Online
VISA Electron

Online
Mastercard

Online
MobilePay

Online/på biblioteket