Hold styr på udlåns- og afleveringsdatoer

Ballerup Bibliotekerne har fået nyt bibliotekssystem og en ændret praksis med gebyrer for overskreden afleveringsfrist. Den nye beregning af gebyrer træder i kraft den 3. marts 2017.

I det nye bibliotekssystem giver fornyelse af lån en ny afleveringsdato og ikke en ny udlånsdato. I det tidligere system gav fornyelse både en ny udlånsdato og en ny afleveringsdato.
Ændringen får konsekvenser, da gebyr beregnes ud fra materialets udlånsdato.

Det betyder, at hvis du afleverer materialer for sent, og de er lånt på forskellige datoer, tilskrives flere gebyrer end tidligere, selv om du har fornyet materialerne til samme afleveringsdato.

På din udlånskvittering og i din lånerstatus på bib.ballerup.dk står datoen for, hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Det er den sidste dag, du kan aflevere materialet - uden gebyr. 

NB! Vær opmærksom på at bøger som er mærket med "Bibliotekets udvalgte" ikke kan fornys.

Flere gebyrer
Gebyr tilskrives fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus.
Vær opmærksom på, at dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

  • Materialerne har forskellige afleveringsdatoer
  • Materialerne ikke er lånt samtidig, selv om de f.eks. efter en fornyelse af lånetiden har fået samme afleveringsdato
  • Materialerne ikke afleveres samlet, selv om de er lånt på samme dato

Eksempel på ny gebyrberegning:
Du låner en bog mandag i en uge og en bog tirsdag i samme uge. Efter tre uger fornyer du begge materialer, som begge får samme afleveringsfrist. Du glemmer at aflevere bøgerne til tiden, og du får med det nye system to gebyrer mod tidligere ét.

Udlåns- og afleveringsdato

Gebyrernes størrelse beregnes stadig ud fra materialernes afleveringsdato.

Læs mere om takster på bib.ballerup.dk/gebyrer

Den ny praksis er i henhold til rammer sat af Slots- og Kulturstyrelsen. Det nye bibliotekssystem kan ikke opsættes på anden måde.  

Forny lånetiden
Du kan først forny dine lån 7 dage før afleveringsfristen, og højst tre gange. Det gælder både for almindelige lån og for fjernlån (lån fra andre biblioteker end Ballerup Bibliotekerne).