Strategiplan og servicemål

Strategiplan og servicemål udstikker rammerne for vores virksomhed

Ballerup Bibliotekernes strategi 2020-2023

Bedre liv - Mere liv

Strategien har tre hovedspor:

  • Læsning, dannelse og kultur
  • Læring, teknologiglæde og skaberkultur
  • Den aktive borger, relationer og bæredygtige løsninger

Formålet med den nye strategi er at nå flere nye brugere, udvikle nye metoder til at involvere og aktivere borgerne samt skabe nye relationer og partnerskaber.

Læs hele strategien her. Den ligger vedhæftet som pdf.