Strategiplan og servicemål

Strategiplan og servicemål udstikker rammerne for vores virksomhed

Strategiplan 2016-19
(Fra indledningen):
"Ballerup Bibliotekerne sikrer fri og lige adgang for alle borgere til viden og oplevelser. Vi huser tilbud der kan levere fundamentet for livslang læring, kulturel inspiration, fri meningsdannelse og demokratisk deltagelse.
Bibliotekernes nye strategi har fortsat fokus på at nå flere borgere ved at udvikle en mangfoldighed af målrettede tilbud. Vi understøtter og arbejder for at borgerne tager ejerskab til kultur, at børn og unge møder kunst og kultur og at de, der har særlige behov, får en håndsrækning.
I en foranderlig verden er rollen som kultur-, lærings- og dannelsesinstitution under hastig udvikling. Den mangfoldighed af kultur- og læringsoplevelser vi tilbyder kan være et omdrejningspunkt for den enkeltes personlige udvikling og dannelse. Vi kan bidrage til det gode liv, både for den enkelte og lokalsamfundet som helhed."

Se strategiplanen i sin helhed (pdf)

Servicemål:
(Fra indledningen):
"Ballerup Bibliotekerne tilbyder en bred vifte af videns- og kulturformidling i form af bl.a. udlån af bøger, film, musik og andre materialetyper, tilbud om kulturoplevelser og IT-ressourcer samt en lang række andre serviceydelser. Vi arbejder for at gøre vores vision ”Mere liv på biblioteket, bedre liv med biblioteket” til virkelighed og tilstræber altid at yde personlig service på en venlig og imødekommende måde...."
Læs videre her på siden...

...eller få Servicemål i pdf-udgave