Velkommen

Velkommen til Ballerup Bibliotekerne - her kan du læse vores reglement

Hvordan bliver jeg låner?

 • Du skal være oprettet som låner for at låne materialer hos os. Du bliver oprettet som låner mod forevisning af gyldig billed-ID fra offentlig myndighed 
 • For børn og unge under 18 skal der udfyldes en elektronisk blanket med MitId, den finder du her.   
 • Du skal vælge en 4-cifret pinkode til sundheds-/lånerkortet. Hvis du glemmer pinkoden, kan du få en ny på biblioteket. Husk gyldig billed-ID.  
 • Sundheds-/lånerkort er personligt. Kortets indehaver hæfter for det, der bliver lånt på kortet.
 • Biblioteket skal straks have besked, hvis sundheds-/lånerkort  er blevet væk. Biblioteket kan blokere for forsøg på misbrug af kortet.

Opret dig selv med MitID

Lån

 • Lånetiden er normalt 31 dage undtagen for specielle materialer. 
  Her kan du se, hvor længe du kan låne de forskellige slags materialer.
 • Du kan forny lån op til 3 gange - med visse undtagelser. 
  Materialer fra andre biblioteker kan kun fornyes enten ved personlig henvendelse, telefonisk eller via mail.
 • Hvis vi har din e-mail adresse/mobilnummer, sender vi en påmindelse 3 dage før afleveringsdatoen. Bemærk, at du selv er ansvarlig for at holde øje med korrekt afleveringsdato, hvis beskeden ikke skulle komme frem.
 • Det er dit ansvar, at e-mail adresse/mobilnummer er korrekt.
 • Bibliotekets materialer er tyverisikrede.

Reservering

Hvis det ønskede materiale ikke findes på hylderne, kan det reserveres. Biblioteket sender en meddelelse, når det reserverede materiale er hjemkommet, enten via e-mail/SMS/app.

Overskridelse af lånetiden

Det er gratis at låne bøger, film, musik og spil på bibliotekerne, men afleverer eller fornyr du for sent, skal du betale et gebyr.

 • Hvis dit mellemværende overskrider 250 kr., bliver du automatisk blokeret som låner.
 • Hvis det lånte ikke er afleveret 5 uger efter lånetidens udløb, betragtes det som bortkommet.
 • Biblioteket opkræver erstatningsbeløb for det bortkomne samt omkostninger. Se gebyrer her.

Misligeholdelse

 • Beskadiget, ødelagt eller bortkommet materiale skal erstattes. Se taksterne her.
 • Finder du det erstattede materiale, kan erstatningsbeløbet refunderes inden for et halvt år mod forevisning af kvittering.
 • Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens eget maskinel eller programmel i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.
 • Betaling af gebyrer/erstatningsbeløb kan ske via Ballerup kommunes betalingsside: Mit betalingsoverblik. Denne kan tilgås via vores hjemmeside, når du er logget ind.

Stop for udlån

 • Hvis du skylder gebyrer på 250 kroner eller derover, får du automatisk et låneforbud. Du bliver altså blokeret som låner. Låneforbuddet ophæves, når du har betalt gebyrerne.
 • Det skyldige gebyr overdrages til kommunens opkrævningsafdeling.
 • Ved overtrædelse af reglementet kan retten til at låne inddrages midlertidigt.

Vis hensyn, så biblioteket er et rart sted at være for alle

 • Voksne lånere over 18 år er velkomne til at bruge biblioteket i den ubetjente åbningstid.
 • Børn/unge under 18 år skal følges med ansvarshavende person over 18 år for at være på biblioteket i den ubetjente åbningstid.
 • Hunde må ikke medtages i biblioteket eller kulturhusene
 • Bibliotekets brugere skal til enhver tid rette sig efter personalets anvisninger.
 • Biblioteket er videoovervåget