Børn og unge

Her kan du gå på opdagelse i børnebibliotekets tilbud og finde inspiration og information for børn, unge, forældre, pædagoger og lærere.
Skal dit barn oprettes som låner, skal du som forældre eller værge udfylde indmeldelsesformularen som vi så beholder indtil dit barn er fyldt 18 år.