Adresseændring

Når du skifter adresse, er det ikke nødvendigt at meddele det til biblioteket.
  • Når du har meldt flytning på borger.dk, modtager Ballerup Bibliotekerne automatisk de opdaterede oplysninger fra folkeregisteret.
  • I forbindelse med adresseændring kan du, når du låner på bibliotekerne, benytte dit gamle sundhedskort, indtil du modtager det nye.