Fornyelse

Du kan forny dine lån via hjemmesiden.

Hvorfor kan materialet ikke fornys?

 • Lån kan tidligst fornyes 7 dage før afleveringsfrist.
 • Materialet er bestilt af andre lånere.
 • Et lån kan fornyes maksimalt 3 gange den normale lånetid for det pågældende materiale.
 • Hvis materialet er et fjernlån (materiale bestilt fra en anden kommune)  I så fald skal du kontakte biblioteket, for at høre om det alligevel kan lade sig gøre at forny lånet.

Særlige forhold ved fornyelser:

 • Ved telefonfornyelser og fornyelser via bib.ballerup.dk udstedes der ikke kvittering, og bibliotekssystemets registrering er gældende.  Du kan se din status på hjemmesiden og i app'en.
 • Fornyelse kan ske i alle bibliotekerne – ikke kun der hvor materialet er lånt.

Sådan fornyer du på hjemmesiden:

 • Du skal logge ind på bibliotekets hjemmeside, så du får adgang til dine låneroplysninger.
 • Når du er logget ind skal du klikke på "Min konto", så kommer du til en oversigt hvor du kan se antal lån, reserveringer og gebyrer. Ude i venstre side har du en menu hvor du kan vælge forskellige muligheder.
 • Klik på bjælken Lån - så kommer du til en oversigt over, hvad du har lånt på biblioteket. Øverst ser du eventuelle lån, som har overskredet seneste afleveringsdato, og derefter følger resten af dine lån.
 • For at forny et lån skal du sætte et flueben i den firkantede tjekboks ud for lånet og klikke på Forny valgte. Du kan forny alle dine lån ved at klikke på Forny alle. Du har kun mulighed for at forny et lån 3 gange. Hvis du får brug for endnu en låneperiode, bliver du nødt til at aflevere materialet på dit lokale bibliotek, hvorefter du kan låne det på ny med mindre der er reserveringer på materialet.

Hvis du fornyer for sent:

 • Hvis lånetiden for de materialer, du har lånt, bliver overskredet, vil du blive pålagt et gebyr. Du kan se bibliotekets gebyrtakster her.

Hvis du har problemer med at forny:

 • Oplever du problemer med at forny dine lån, er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek, som vil hjælpe dig med at forny.

Særligt ved fjernlån:

 • Et fjernlån er et materiale, som skaffes hjem fra et bibliotek uden for Ballerup Bibliotekerne. Fjernlån fornyes efter aftale med långivende bibliotek. Fornyelse af fjernlån kan ske i den udstrækning, oprindelsesbiblioteket tillader det, dog maksimalt i 3 ekstra låneperioder, og kun såfremt fornyelse foretages rettidigt. Hvis fornyelse af fjernlånet afvises af långivende bibliotek skal materialet afleveres, og der bliver sendt en meddelelse om, at lånet har fået en ny afleveringsdato 7 dage efter fornyelse er forsøgt foretaget overfor långivende bibliotek.