Læsning spiller en vigtig rolle i hvordan dine børn klarer sig og trives senere i livet

Artikel på Politiken sætter spot på LæseLeg.

Læsning er sjovt! Læsning er godt. Læsning udvider ordforråd. Og læsning er en vigtig brik i børns udvikling og trivsel senere i livet, viser en ny undersøgelse foretaget af TrygFondens Børneforskningscenter på vegne af Mary Fonden og finansieret af Egmont Fonden. Undersøgelsen, der skulle belyse effekten af det pædagogiske værktøj ’LæseLeg’ viser nemlig, at der er en positiv effekt af børns sproglige udvikling ved brug af værktøjet allerede i vuggestuen.

Og hvad er LæseLeg så?

LæseLeg blev udviklet af MaryFonden og er et værktøj, der kombinerer dialogisk læsning med aktiviteter og lege. Man læser udvalgte bøger gentagne gange, har særligt fokus på bestemte ord, og understøtter læsningen med bevægelser, lege og genstande, der knytter sig til fortællingen og fokusordene.

På denne måde udvikler børns sprog og ordforråd sig betragteligt, og det har betydning for, hvordan børnene senere klarer sig i 9. klasses eksamen, fortæller Dorthe Bleses, der er professor på TrygFondens Børneforskningscenter og forsker i børns sprogudvikling, til Politiken. Hun fortæller ydermere, at det ikke kun har betydning for, hvordan man klarer sig i skolen, men generelt hvordan man trives i sit voksne liv:

»Det har simpelthen også indflydelse på, hvordan du trives og fungerer som voksen. Vores sprog har en betydning, og det har det jo, fordi det er dit primære middel til kommunikation. Det har en betydning for børnenes beskæftigelse, helbred, trivsel osv.«, siger Dorthe Bleses og supplerer: »Det er derfor vigtigt at gøre noget ved børns tidlige ordforråd« (Politiken, 23. feb. 2024)

Hvordan kan biblioteket bruges?

På Ballerup Bibliotekerne arbejder vi målrettet med børns læselyst, så kom endelig ned og besøg os for en god boganbefaling eller en snak om, hvordan du kan læse dialogisk med dit barn.

Du kan også besøge vores børnebibliotek Spor 3, som er et nyt læseunivers for de 0-6-årige børn, der inspirerer til læselyst, leg og nysgerrighed i interaktion med bøgerne.

Eller du kan låne en rygsækhistorie og give historierne liv ved hjælp af stedbaseret læsning, hvor man læser en historie i omgivelser, der passer til. F.eks. læse en æblehistorie under et æbletræ.

Du kan også låne sprogkufferter på biblioteket, hvor udvalgte bøger er suppleret med genstande, der knytter sig til historien og en guide til forældre med forslag til aktiviteter og samtaler omkring bøgerne.

Desuden tilbyder vi forskellige Læselegs-forløb til daginstitutionerne i Ballerup Kommune, som kan bookes på Dagtilbud I Virkeligheden. Du kan forhøre dig i dit barns institution, om de benytter sig af disse tilbud.

Og er du i en barselsgruppe, kan I sammen booke et forløb, hvor vi taler om sprogudvikling hos din baby, samt hvilke bøger I kan læse, der stimulerer din babys læselyst allerede inden den er 1 år.

Kilde: ”Børns tidlige ordforråd har betydning for deres liv senere hen”, Politiken, 23. februar 2024.
https://politiken.dk/danmark/art9750900/B%C3%B8rns-tidlige-ordforr%C3%A5...

Materialer