Uge sex

Uge Sex stiller i år skarpt på grænser og gensidig respekt i forhold til køn, krop og seksualitet

Når Uge Sex åbnes landet over får elever på alle grundskolens klassetrin mulighed for at undersøge og diskutere grænser og grænseoverskridelser i forhold til krop, køn og seksualitet. De kommer både til at reflektere over, hvordan det kan være positivt at udfordre ens egne grænser, for eksempel i forhold til at tage initiativ til et kys. Men der vil også være fokus på, hvad man kan gøre, hvis man har overksredet egne eller andres grænser, eller ser andre få overskredet deres.

Sex & Samfunds hjemmeside kan du som forældre få gode råd til, hvordan du kan snakke med dit barn om følelser, krop og grænser, og forneden har vi samlet en række bøger til børn og unge om emnet.

Kilde: Sex & Samfund

Materialer