Kollegaernes verdensmål

24.04.23
Vores egne yndlings-verdensmål

Uge for uge hele dette år har vi talt om FNs verdensmål.

Vi har kigget på status for hvert af de 17 mål, og vi har fortalt, hvordan man selv kan være med til at støtte op om de forskellige verdensmål.

Men hvilket verdensmål er egentlig det vigtigste?
Vi har spurgt en række kolleger, hvad der er vigtigst for dem - og hvorfor.

Hvilket mål, synes du selv, er det vigtigste for opnå en mere bæredygtig verden?

Navn: Hanne.
Stilling: Børnebibliotekar.
Hvilket verdensmål synes du er det vigtigste? 
Verdensmål 7 - Bæredygtig energi.
Hvorfor er det det vigtigste? 
Fordi grøn energi er fuldstændigt nødvendig, når det drejer sig om at bremse klimaforandringerne.
Og fordi det er super spændende at følge udviklingen indenfor energisektoren: Sol, vind, bølger, jordvarme, power-to-x og meget mere.
Og så er vindmøller seje!
 

Navn: Pil
Stilling: Aktivitetsudvikler – med fokus på borgerdrevne initiativer og samskabelse.
Hvilket verdensmål synes du er det vigtigste? 
Verdensmål 13 - Klimaindsats
Hvorfor er det det vigtigste?  
Ulighed, fattigdom, sult osv. er kæmpe problemer, men det største problem, som jeg ser det, er at vi er godt i gang med at ødelægge den jord vi alle sammen skal bo på! 
 

Navn: Thomas Sture Rasmussen
Stilling: Verdensmålskoordinator i Danmarks Biblioteksforening og Innovations- og strategiudvikler på Ballerup Bibliotekerne
Hvilket verdensmål synes du er det vigtigste? 
Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling
Hvorfor er det det vigtigste? 
Mit primære arbejde er netop partnerskaber for handling, en slags bæredygtighedens Kirsten Giftekniv...
i kan kun løse klodens udfordringer i fællesskab, så nedbrydning af siloer er eksistentielt.
 

Navn: Marianne
Stilling: Biblioteksassistent
Hvilket verdensmål synes du er det vigtigste? 
Verdensmål 13 - Klimaindsats
Hvorfor er det det vigtigste? 
Hvis ikke vi får begrænset den globale opvarmning ser det jo skidt ud for vores alle sammens ellers fantastiske klode. 
 

Navn: Jakob
Stilling: Digital designer og fagligformidler med fokus på digital dannelse 
Hvilket verdensmål synes du er det vigtigste? 
Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
Hvorfor er det det vigtigste?  
Det er et verdensmål hvor man som almindelige forbruger kan træffe nogle valg – f.eks. ved at boykotte mærker, der anvender sweatshops – som kan gøre en forskel for både produktionen og derved også forbrug.  
 

Navn: Signe
Stilling: Litteraturformidler
Hvilket verdensmål synes du er det vigtigste? 
Verdensmål 13 - Klimaindsats
Hvorfor er det det vigtigste? 
Alle politikere som kan udøve indflydelse og alle samfundsinstitutioner som kan drive forandringer, bør have klimaet som førsteprioritet.
Der er ikke noget alternativ til handling og ingen vej uden om forandring af måden, vi lever på. 
I ”Træmuseet” undersøger Christian Yde Frostholm vores forbindelse til det vidtforgrenede liv, som både findes i os og omkring os. Det er en stor og labyrintisk læseoplevelse om menneskets forhold til naturen, som får læseren til at indse det store tab, som klimakrisen kan ende med, hvis vi ikke handler nu.
 

Navn: Cecilie
Stilling: Litteraturformidler
Hvilket verdensmål synes du er det vigtigste? 
Verdensmål 16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Hvorfor er det det vigtigste? 
Verdensmålene er jo alle vigtige, men med Ruslands invasion af Ukraine sidste år kom krigen pludselig meget tæt på.
De mange frygtelige beretninger og billeder fra fronten har gjort et stort indtryk på mig.    

Navn: Janni 
Stilling: Specialist
Hvilket verdensmål synes du er det vigtigste? 
Jeg synes verdensmål 7 - bæredygtig energi er en af de vigtigste for mig.
Hvorfor er det det vigtigste? 
Jeg synes det er vigtigst, da vi skal være bedre til at værne om den energi vi har. Blive bedre til at bruge de bæredygtige energikilder vi har og være positive over for de tiltag der bliver taget og ikke klage over den manglende udsigt pga. vindmøller og solcelleanlæg. Jeg har el-bil, solcelleanlæg og luft til varme-pumpe. Så jeg synes jeg gør mit, når nu jeg ikke er så god til at tage det offentlige eller cyklen!
 

Navn: Ravinder 
Stilling: Bibliotekschef – med fokus på skabe Bedre Liv og Mere Liv for borgerne i Ballerup.
Hvilket verdensmål synes du er det vigtigste? 
Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund 
Hvorfor er det det vigtigste? 
Ballerup Bibliotekernes kerneopgave afspejler målet.
Vi på Ballerup Bibliotekerne arbejder målrettet for at fremme læsning- og læringsindsatser som støtte bæredygtig tilgang til hverdagsliv.
Fællesskaber i alle fire huse styrker livsglæde for børn, voksne og familie i Ballerup. I målet ligger der motivation for partnerskaber med uddannelses-, erhvervs- og andre institutioner i kommunen. 
 

Navn: Helle
Stilling: Redaktør
Hvilket verdensmål synes du er det vigtigste? 
Verdensmål 4
Hvorfor er det det vigtigste? 
Målet handler om, at alle skal have lige adgang til god uddannelse – også selvom man kommer fra et hjem uden de store ressourcer. Uddannelse er en af de sikreste veje til at styrke en bæredygtig udvikling.
Hvis vi sørger for, at alle kommer i skole og får en god uddannelse, har vi grundlaget for at løse en masse af verdens store problemer. 
 

Navn: Karen 
Stilling: Leder af Samskabelse, litteraturformidling og partnerskaber
Hvilket verdensmål synes du er det vigtigste? 
Verdensmål 13 - Klimaindsats
Hvorfor er det det vigtigste? 
Alt andet er ligegyldigt, hvis vi ødelægger vores klode.
Vi grinte af Villy Søvndals dårlige udtale, da han sagde ”The ice is melting at the poles” i 2015… Gid vi havde taget det alvorligt.
Når min søn laver matematikopgaver om hvor meget vandstanden stiger, hvis (når) polerne er smeltet og finder ud af, at det eneste sted på Sjælland der er over vande, er hvor vi bor, synes jeg klimaudfordringen bliver meget nærværende. 
 

Navn: Katrine
Stilling: Aktivitetsudvikler med fokus på borgerdrevne initiativer og samskabelse
Hvilket verdensmål synes du er det vigtigste? 
Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
Hvorfor er det det vigtigste? 
Uansvarligt forbrug og produktion præger hele vores verden – og vores dagligdag.
Bare se på tøj- og kaffeindustrien for at nævne et par stykker.
Dårlige arbejdsvilkår for arbejderne, lang transporttid og ødelæggelse af naturressourcer, bare så vi her i vesten kan købe en t-shirt til en 50’er, virker forkert for mig.
Jeg prøver derfor selv at købe så bæredygtigt som muligt, men jeg laver også gerne mit eget tøj – som den cardigan jeg her har strikket. Hjemmelavet tøj behøver ikke være kedeligt 
 

Navn: Susanne Boesen
Stilling: Biblioteksassistent
Vigtigste verdensmål: Sortering og nedsættelse af forbruget af fossile brændstoffer.
Hvis vi sorterer bedre og ikke smider ting i naturen, i havet, og afleverer ting som fx med ombetræk (stole, sofaer osv.) kan bruges igen, bliver vores genbrug optimeret, og vi behøver ikke producere og bruge så meget energi på at lave nyt.
Fossile brændstoffer: spar på strømmen, på varmen, tag cyklen, kør med toget … 
Hvorfor er det maskiner der fejer på veje (i gamle dage var det med kost), det er selvfølgelig fordi det er hårdt arbejde, så der skal også tages højde for dette.
Endvidere: Køb ting der ikke er transporteret langt. Køb økologisk, køb lokalt.

Det er selvfølgelig kun nogle små ting, men noget vi alle kan hjælpe med.