Generalforsamling i Kulturhus Måløv

06.11.18
Det handler om fællesskab

Tirsdag den 13. november kl. 19.00 inviterer brugerrådet til generalforsamling i Kulturhus Måløv. Alle er velkomne til at komme og høre om alle de aktiviteter, der foregår og om brugerrådets arbejde. 
Vi har spurgt et par af brugerrådets medlemmer, hvorfor de har valgt at være aktive i Kulturhus Måløvs brugerråd.

Karsten Kriegel har været med i brugerrådet i to år. For Karsten er det vigtigt, at Kulturhuset orienterer sig mod lokalsamfundet. ”Kulturhuset er meget mere end et bibliotek. Det er et kulturelt mødested for alle byens borgere, og det er vores hus, fordi byens borgere er med i brugerrådet”, siger Karsten Kriegel og tilføjer ”de forskellige bydele i Ballerup har hver deres kulturelle identiteter og traditioner. Nogle gange kan Måløv føles lidt som udkants-Ballerup. Derfor er det vigtigt for Måløv at have sit eget kulturelle centrum, og det er Kulturhuset”.

Irene Dali, der er en af de garvede i Brugerrådet med 20 års aktiviteter på bagen, supplerer: ”Det handler om fællesskab. Kulturhuset skal være en drivkraft i byen, og det kræver, at byens borgere er med til at engagere sig. Når Kulturhuset er med i byens store arrangementer som fx Halloween, børneloppemarked eller Jul i Måløv, så kræver det mange hænder”.

Karsten Kriegel og Irene Dali deltager ofte selv i kulturhusets arrangementer og bruger hellere end gerne nogle aftner om året på brugerrådets møder. 
”Vi supplerer hinanden godt i brugerrådet, fordi vi har forskellige vinkler på arbejdet og kan bidrage med de forskellige erfaringer vi har”, siger Karsten Kriegel.  Irene Dali trækker også på sit arbejde i Måløv Bylaug og oplever, hvordan de i brugerrådet får mere overblik og bedre kan få tingene til at spille sammen.
”Jeg vil have tingene til at ske”, fortæller Irene Dali. ”Kulturhuset er det vigtigste sted i byen, fordi det er her, folk kan samles om fælles interesser, og jeg vil gerne være med til at få arrangementerne op at stå”.

Irene Dali og Karsten Kriegel opfordrer alle interesserede til at dukke op til generalforsamlingen den 13. november og blande sig i brugerrådets arbejde. ”Vi vil gerne have et levende kulturliv i Måløv”, siger Irene Dali. ”Det kræver hjælp fra mange gode kræfter, og så er det jo bare sjovt at skabe noget sammen”. 
Karsten Kriegel afslutter ”Jeg håber, der kommer en masse mennesker til generalforsamlingen. Vi vil rigtig gerne have input og forslag fra Måløvborgerne, så vi kan lave nogle aktiviteter, der passer godt til byen”.

Generalforsamlingen afholdes i Kulturhus Måløv tirsdag den 13. november kl. 19.00. Dagsorden og tidligere beretninger kan ses i kulturhuset.