Tak til Chora2030 for lån af billede

FNs verdensmål - også i Ballerup

20.10.21
Ballerup Bibliotekerne er med i landsdækkende indsats for lokalt engagement

Seniorerne kan få tingene til at ske

Mange biblioteker kender dem allerede som trofaste brugere. De har tiden, ressourcerne og viljen til at engagere sig.
Det drejer sig om borgere, der er fyldt 60 år – den primære målgruppe for et helt nyt projekt, der skal konkretisere, hvordan biblioteker og borgere kan forvandle verdensmål til handlinger. 

Der findes talrige tiltag designet til at engagere børn og unge i verdensmålsarbejdet, men hvad med de 1,5 millioner borgere, der er fyldt 60 år? Hvor går de hen - og hvorfor bliver de ikke helt naturligt inddraget i verdensmålsaktiviteter?

Det vil Ballerup Bibliotekerne undersøge og ændre på som en del af det landsdækkende projekt Sammen om verdensmål.
Med støtte fra VELUX FONDEN skal projektet skabe fællesskaber og aktiviteter med verdensmål og borgere på 60+ i front.

I første omgang er der blevet gennemført en national undersøgelse af analysefirmaet Moos-Bjerre A/S, der spørger ind til målgruppens adfærd, holdninger og kendskab til bæredygtighed og FN´s verdensmål.
Af de 1.078 adspurgte er én ud af fire allerede engageret i frivilligt arbejde, 59 pct. vil gerne bidrage til en mere bæredygtig fremtid.
Og mere end halvdelen har reduceret deres forbrug af flyrejser, tøjindkøb og plastik de seneste to år - også når de bliver bedt om at se bort fra covid-19.
Det tegner således et billede af en gruppe, der både er optaget af og interesseret i at bidrage til FN´s verdensmål. 

Man bliver ikke dum af at blive 60

Ellen Farr er et eksempel på den engagerede borger over 60 år, som gerne vil bidrage til en mere bæredygtig verden.
Hun er derfor med i projekt Sammen om Verdensmåls ressourcepanel og aktiv i netværket Globale Seniorer, hvor hun holder foredrag om ulighed og kvinder og efterhånden er blevet ekspert i FN´s verdensmål.
Det er Ellen Farrs klare holdning, at hun langt fra står alene med viden, vilje og evner til at bidrage.
Der er masser af kræfter og ressourcer at finde blandt de borgere, der enten er gået på pension eller nærmer sig tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. 

”Vi vil ikke omtales som en gruppe, der skal hives op og ikke ved noget. Vi skal hellere adresseres som en vidende ressource, hvoraf rigtig mange faktisk allerede er engagerede og fortsat gerne vil lære noget og bruge af vores energi. Man bliver jo ikke dum af at blive 60 år. Man mister jo ikke sin viden om det, man har arbejdet med,” siger Ellen Farr. 

Fra tanke til handling på Ballerup Bibliotekerne

Det er denne stærke ressource af engagerede borgere, som projekt Sammen om verdensmål ønsker at sætte i spil rundt omkring i hele landet.
Projektet rulles i gang på syv folkebiblioteker i Viborg, Stevns, Århus, Roskilde, Horsens, Rudersdal og Ballerup Kommune, men ambitionen er at nå ud på yderligere 30 folkebiblioteker efter et års tid. 

Bibliotekerne skal være samlingspunkter for lokale fællesskaber og partnerskaber, der både kan øge engagementet i verdensmålene, men også øge trivslen blandt borgere på 60+ gennem dét at skride til handling om noget meningsfuldt sammen med andre.
Og netop biblioteket er meget oplagt som facilitator for lokalt engagement, fortæller Pil Hodal projektleder på projekt Sammen om verdensmål på Ballerup Bibliotekerne.

” Vi har allerede nu borgere i Ballerup kommune, der har henvendt sig i Posthuset, fordi de ønsker at starte forskellige bæredygtige projekter op. I sidste uge havde jeg f.eks. et møde med en borger, der gerne vil starte et fællesskab omkring vegetarisk madkultur og dagen efter et møde med en kvinde, der gerne vil sy brugt tøj om det nyt, så der er allerede nogle i Ballerup der gerne vil lege”. 

Også direktør for Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen, bakker op om bibliotekerne som samlingspunkter for fællesskaber og engagement i verdensmål. 

”Mange taler om FN’s verdensmål – bibliotekerne gør noget ved dem. Bibliotekerne er den mest besøgte kulturinstitution, og det er oplagt at bibliotekerne spiller en langt større rolle som værter for lokale fællesskaber, hvor folk mødes, sætter initiativer i værk og oplever, at de kan bidrage og gøre en forskel.
Og når nogle af vores mest trofaste brugere (60+) siger, de gerne vil indgå i fællesskaber, som kan bidrage til et bæredygtigt samfund, så har vi som bibliotek en forpligtigelse til at handle på det.”

Verdensmålsaktører og ældreorganisationer bakker op

For at sikre bred opbakning og høj faglig kvalitet er der blevet samlet et stærkt hold af vidensaktører, der foruden Globale Seniorer tæller UNESCO Danmark, Verdens Bedste Nyheder og Ældre Sagen med flere.

Administrerende direktør i Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, glæder sig over, at projektet giver flere muligheder for, at ældre kan engagere sig i aktiviteter og fællesskaber om verdensmålene – og han er ikke overrasket over undersøgelsens resultater.

”Vi genkender undersøgelsens billede af 60+erne som aktive medborgere, der interesserer sig for at gøre noget godt for andre og for samfundet. Hos Ældre Sagen arbejder vi og vores frivillige hver dag for et samfund, hvor flest muligt kan leve et godt liv hele livet. Vores mange indsatsområder bidrager til at løfte FN’s verdensmål og det grundlæggende princip om at ”ingen må lades i stikken”, siger han.

Fakta om projekt Sammen om verdensmål 

Projektet handler om at engagere målgruppen 60+ i lokale fællesskaber omkring FN’s verdensmål.
Med bibliotekerne som platform skaber vi lokale fællesskaber med udgangspunkt i målgruppens egne interesser og virkelighed. Samtidig kan det øge livskvaliteten at skride til handling om noget meningsfuldt i fællesskab med andre.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN, og det løber over to år og fire måneder fra februar 2021 til april 2023.
Få mere viden om projektet på denne hjemmeside.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker repræsenterer omkring 40 folkebiblioteker, biblioteksorganisationer, forskningsbiblioteker og en række private virksomheder, der deltager aktivt i Tænketankens aktiviteter og støtter arbejdet økonomisk. Tænketanken undersøger, tester og skaber viden om, hvad fremtidens bibliotek skal indeholde, hvilke services der skal tilbydes, og hvilke behov der er i samfundet og hos brugeren.

Kom til inspirationsdag den 17. november på Ballerup Bibliotek!

Hvis du kunne tænke dig at være med i et meningsfyldt handlefællesskab eller bare gerne vil høre mere om projektet, så kom til inspirationsdag onsdag den 17. november kl. 11-15 på Ballerup Bibliotek, Banegårdspladsen 1, 2750 Ballerup.
Læs mere om inspirationsdagen lige her

Fakta om undersøgelsen

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i samarbejde med Moos-Bjerre A/S gennemført en national undersøgelse, som skal være med til at afdække borgeres adfærd, holdninger og kendskab til bæredygtighed og til FN´s verdensmål med et særligt fokus på deres interesse for at engagere sig lokalt.
Spørgeskemaet er blevet besvaret med hjælp fra Norstats borgerpanel og omfatter 1.078 komplette besvarelser.
Undersøgelsen er således repræsentativ for den del af den danske befolkning, som er 60 år eller derover og i forhold til alder, køn og bopæl. Undersøgelsen er en del af et større projekt, Sammen om verdensmål, der skal engagere borgere 60+ i verdensmålene på bibliotekerne rundt omkring i hele landet. 


Klima og bæredygtighed optager målgruppen 60+

•    52 pct. af de adspurgte i målgruppen 60+ mener, at klima og bæredygtighedsområdet optager dem.
•    77 pct. er bekymrede for, at klimaforandringer vil påvirke de yngre generationers liv. 
•    66 pct. siger, at de er interesserede i aktiviteter, der enten forbedrer miljøet eller øger trivslen blandt andre ældre, hvis de skulle være frivillige. 
•    59 pct. er enige eller meget enige i, "at de ønsker at bidrage til en mere bæredygtig fremtid".
•    Det er hovedsageligt mangel på viden (17 pct.), som er en barriere for at bidrage til en mere bæredygtig verden blandt dem, som gerne vil bidrage mere.


Nøjsomhed og bæredygtig adfærd blandt målgruppen 60+

•    41 pct. er enige eller meget enige i, at de lever mere bæredygtigt end flertallet af befolkningen, når vi spørger ind til deres forbrug af kød og et lavere madspild.  Det begrunder de med, at de lever mere nøjsomt. 
•    36 pct. har begrænset deres kødforbrug inden for de sidste to år.
•    51 pct. har begrænset deres flyrejser de sidste to år - også selvom de bliver bedt om at se bort fra Covid-19.
•    52 pct. har begrænset deres tøjforbrug, og 36 pct. har købt flere genbrugsting de sidste to år
•    68 pct. har forbrugt mindre plastik de seneste to år