Forskningens Døgn - Vores klima

I anledning af Forskningens Døgn sætter vi torsdag den 29. april fokus på klima og forskning med fire spændende online foredrag i løbet af dagen

Forskningens Døgn er en uge med fokus på al den gode forskning, der laves rundt omkring i landet. I år er alle foredrag på grund af Covid-19 rykket online.

En gruppe biblioteker er gået sammen om at lave en temadag med fokus på forskning i klimaet set ud fra forskellige synsvinkler – og bringe dem direkte hjem til dig.
Arrangementet vil være online på Youtube og direkte, så det kræver ikke tilmelding. Selve linket til foredragene vil være tilgængelige på dagen. Tryk på linket i beskrivelsen af de enkelte foredrag herunder.

Temadagen består af fire foredrag:

Klima og den globale opvarmning
10:15 - 11:15
Find link til foredraget HER

Hvad laver en klimaforsker på DMI? Hvordan kan vi finde ud af mere om fortidens og fremtidens klima? Er klimaændringerne menneskeskabte? Lær om de grundlæggende processer og om fremtidens klima i Danmark, Grønland og globalt!
I dagens første oplæg fortæller klimaforsker Martin Stendel fra DMI om den nyeste viden og sit spændende job gennem observationer, feltarbejde og komplekse modeller! Kort sagt: Få et lynkursus i klimamodellering!

Vi skal finde svar på en masse spørgsmål:

- Hvordan har klimaet ændret sig i fortiden og i de 150 år, vi har observationer fra?
- Hvorfor er Arktis rekordvarmt, mens vi fryser? Hvad sker der i Grønland? Lær om indlandsisen, massebalancen, permafrosten og havisen.
- Hvordan kan vi forudsige fremtidens klima? Og hvorfor kan vi forudsige det, hvis ikke vi ved, hvordan vejret bliver om tre uger?
- Hvorfor bruger klimaforskere så store og dyre computere?
- Og er klimaændringerne, vi ser her og nu, naturlige eller menneskeskabte?

Hør om de grundlæggende processer, bliv klog på den naturlige og den menneskeskabte drivhuseffekt, lær om faktorer, der påvirker klimaet, og find ud af mere om fremtidens klima i Danmark, Grønland og globalt!

Brint-energi - hvad er status?
13:00 - 14:00
Find link til foredraget HER

Kan brint, brændselsceller og elektrolyse løse fremtidens energiudfordringer?
I dagens andet oplæg tager professor Anke Hagen fra DTU en status på udviklingen inden for brændstofteknologien.

I foredraget vil han præsentere og diskutere den danske energiforsyning i forhold til energiproduktion fra vedvarende kilder og mulighederne for effektiv strømproduktion og energilagring ved hjælp af brændselsceller og elektrolyse.

Danmark er i fuld gang med den grønne omstilling. Målet er at nedbringe udledning af drivhusgasser ved at bruge vedvarende energikilder i stedet for fossile brændstoffer i energiforsyningen. Vind og sol står højt op på listen over vedvarende kilder. Det er naturen, der bestemmer, om vinden blæser eller solen skinner. Men det er os mennesker, der vil bestemme, hvornår og hvilke energier vi vil bruge. Så hvad gør vi, hvis vinden ikke blæser, solen ikke skinner eller hvis det blæser mere end, vi har brug for?

Det kræver, at vi kan producere strøm fra andre kilder, og at vi kan lagre strøm til senere brug, og her kunne brint være løsningen. Brændselsceller og elektrolyse er to teknologier, som netop kan det. Foredraget med professor Anke Hagen, DTU, vil handle om, hvad teknologierne går ud på, og hvor vi står henne i dag.

Løber vi tør for vand?
16:00 - 17:00
Find link til foredraget HER

Menneskelige aktiviteter, forstærket af klimaforandringer skaber vandstress på store dele af kloden. Nogle steder mangler der vand. Andre steder er der for meget vand. Og har vi overhovedet ferskvand nok til alle klodens mennesker, marker og dyr?
I dagens tredje oplæg fortæller professor emeritus Jens Christian Refsgaard om, hvordan klimaændringer påvirker verdens vandproblemer.

Vand er en livsvigtig ressource for vores daglige husholdninger, industriproduktion, fødevareproduktion og økosystemerne. Vandforbruget i verden stiger voldsomt, og mange steder er der store problemer med at skaffe vand nok, for eksempel i Cape Town, Californien og Beijing. Danmark har som et af de eneste lande været i stand til at reducere vandforbruget - cirka 40% siden 1980.
Hvordan er det sket, og hvad kan andre lande lære af den danske succeshistorie?

En fjerdedel af verdens befolkning lever i dag i områder med vandstress. Befolkningsvækst, øget forbrug og ikke mindst klimaændringer vil forstærke problemerne i de kommende årtier. Hvor store ændringer kan vi forvente, hvordan kan vi tilpasse os, og hvad betyder vandstress i andre regioner af verden for os i Danmark?
Hør Professor emeritus Jens Christian Refsgaard fortælle om status og udsigterne.

The Rainforests of the North
19:00 - 20:00
Find link til foredraget HER

What is the importance of peat in climate change and how does it relate to our daily lives?
In the last lecture of the day, you can hear postdoc Johannes Pullens talk about Peatlands and their relation to climate change.

During the talk more insights are given into what peat is, how it grows, and how it can help mitigating climate. The talk will look at what peat is and how it is formed over the past decennia/millennia and what kind of types of peatlands there are.
In the media, peatlands are many times presented as solutions that can play an important role in mitigating climate change.

During this talk Johannes Pullens from Aarhus Universitet - Institut for Agroøkologi - Klima og Vand, will explore why peat is so important, how beautiful it is and where it is grown. By looking at all these steps, we will discover why politicians and scientists believe peatlands can help mitigating climate change.
In this lecture, we will also discuss what small steps we can do to reduce the use of peat, for example as fuel and it is often mixed into potting soils.

This lecture will also touch upon the transition from agricultural land to wetland; However, it is purely an informative lecture to make people aware of peatlands and their functions.

Please note that the lecture is in english!