Videnskab.dk

Adgang
Fri adgang
Videnskab.dk formidler forskningsnyheder for alle interesserede. Den dækker forskningen bredt - fra kultur og samfund til teknologi og naturvidenskab.

Videnskab.dk skrives og redigeres af en uafhængig redaktion. Visionen er at gøre befolkningen klogere ved at skabe større interesse for videnskab - og det at vide noget - i samfundet generelt og i særlig grad hos de unge.

Videnskab.dk dækker forskningen bredt - fra kultur og samfund til sundhed, teknologi og naturvidenskab. Målet er engagere befolkningen - især unge. Siden beriger den offentlige samtale med evidensbaseret viden, fremmer kritisk tænkning og videnskabelig dannelse, og øger såvel efterspørgslen på troværdig viden som interessen for forskning - i samfundet generelt, og i særlig grad blandt unge.