idsskrift.dk - Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst.

Tidsskrift.dk

Adgang
Fri adgang
Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst.

Tidsskrift.dk er et sted hvor man kan få adgang til open acces tidsskrifter. Det er ca. 150 faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter, der er tilgængelige online.

Tidsskrift.dk har to dele, en, som understøtter publicering af online tidsskrifter og en, som har fokus på at tilgængeliggøre allerede publicerede, trykte tidsskriftserier.

Systemet er baseret på et Open Journal System, som er udviklet af PKP University of British Columbia and Simon Fraser University, flere institutioner bidrager i dag til udviklingen af systemet.

DEFF har bevilget penge til et projekt, som skal sikre adgang til digitaliserede dansksprogede artikler i tidsskrifter, som har speciel relevans for ansatte og studerende ved professionshøjskolerne, erhvervsakademier, sosu-skoler og de gymnasiale uddannelser.