Ordnet.dk

Adgang
Fri adgang
I Ordnet.dk kan du fra samme side søge i Den Danske Ordbog, Ordbog over Det Danske Sprog (ODS) og Korpus:dk

Det danske sprog i ordbøger og teksteksempler.
Er du i tvivl om et ord - hvordan det staves, eller hvad det betyder? Så er der hjælp at hente på Ordnet.dk.

I Ordnet.dk finder du:

  • Den danske ordbog -  dækker moderne dansk fra ca. 1950 og opdateres løbende.
  • Ordbog over det danske Sprog - Ordbogen dækker dansk i perioden 1700-1950 og er den største danske ordbog.
  • Korpus.dk - indeholder en samling elektroniske tekster fra omkring 1990 til 2000 fra en række forskellige kilder, i alt 56 millioner ord. Teksterne giver et indtryk af moderne dansk sprog sådan som det bruges af danskerne selv.