Historiske kort på nettet

Adgang
Fri adgang
Historiske kort på nettet er en samling på knap 100.000 historiske kort indskannet af Geodatastyrelsen.

Her kan du søge på forskellige typer kort ved hjælp af faner, f.x. matrikelkort, topografiske kort eller søkort. Søg f.eks. på Roskilde Sogn for at se de gamle sognekort.

Der findes følgende korttyper:

  • Matrikelkort
  • Sogne- og herredskort
  • Økonomiske kort
  • Topografiske kort - landsdækkende
  • Topografiske kort - regionale / andre
  • Søkort
  • Protokoller 

Historiske kort på nettet er især til dig som er interesseret i lokalhistorie.

De historiske kort du kan se online er håndtegnede kort, som er blevet digitaliserede. Kortene har derfor ikke den samme søgefunktion, som du kan være vant til fra Kraks eller Google Maps. Når du skal finde vejnavn eller matrikel på kortet, skal du have gang i luppen og selv finde den.