Domsdatabasen

Adgang
Fri adgang
Domsdatabasen er en database med afgørelser fra domstolene.

Fakta om Domsdatabasen

  • Domsdatabasens webportal åbnede januar 2022, hvor alle kan tilgå dommene. .
  • Domsdatabasen indeholder civile sager samt udvalgte straffesager med særlig offentlig interesse. Domme offentliggøres i hele domsstrenge. Kendelser fra Højesteret og Sø- og Handelsretten vil også kunne indgå.
  • Øvrige straffesager vil også indgå i databasen, når domstolenes straffesager bliver fuldt digitaliseret.
  • Indholdet i Domsdatabasen vil gradvist blive opbygget i 2022 og vil som udgangspunkt indeholde domme afsagt efter lanceringen.
  • Ved offentliggørelsen indeholder Domsdatabasen kun et mindre udvalg af domme.
  • I den første periode efter lanceringen vil der være fokus på afgørelser fra de overordnede retter, det vil sige domme fra Højesteret, landsretterne og Sø- og Handelsretten.
  • Med tiden vil Domsdatabasen også indeholde flere og flere domme fra byretterne.
  • Dommene i Domsdatabasen vil blive pseudonymiserede. Pseudonymiseringen omfatter i udgangspunktet alle personnavne, dog vil fx navne på advokater og dommere i de overordnede retter være synlige. Herudover pseudonymiseres indirekte personhenførbare oplysninger.
  • Adgang til afgørelser i Domsdatabasen vil være offentlig og afgiftsfrit.
  • Højesterets og Sø- og Handelsrettens egne afgørelsesdatabaser vil fortsætte uændret, også efter lanceringen af Domsdatabasen.