Arkiv for Dansk Litteratur

Arkiv for Dansk Litteratur

Adgang
Fri adgang
Arkiv for Dansk Litteratur er et litteraturhistorisk hjemmeside for udvalgte dele af den ældre danske litteratur – fra middelalderen og frem til midt i det 20. århundrede.

Arkivet omhandler 78 af de klassiske og betydningsskabende danske forfattere på tværs af litteraturperioder, og giver direkte adgang til tekster af de udvalgte forfattere.

Der er 3 indgange til Arkiv for Dansk Litteratur:

  • Forfattere - find en forfatter i den alfabetiske oversigt og få adgang til forfatterens værker og en introduktion.
  • Titler - få overblik over alle værktitler i ADL.
  • Perioder - læs om en bestemt periode i den danske litteraturhistorie. 

Det Kgl. Bibliotek har som nationalbibliotek en vigtig opgave med at indsamle, bevare og formidle centrale dele af den danske kulturarv. Begrebet kulturarv spænder vidt – fra Jellingstenen til malerier og bøger – og opfattes hyppigt som værende genstande ‘fra gamle dage’. Men kulturarv er også aktuelle kulturprodukter, f.eks. dagens avis, det radioprogram der sendes lige nu, eller det blogindlæg som en borger i dette øjeblik publicerer på internettet. Arkivet er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Tryk her for at se en video med introduktion og vejledning til Arkiv for Dansk Litteratur