Borgerrådgivningen - se muligheder i sommermånederne

Borgerrådgivningen på Posthuset er lukket fra 5. juni til 4. september.

Borgerrådgiverens åbne rådgivning på Posthuset i Ballerup om mandagen er sommerlukket fra mandag 5. juni og åbner igen mandag den 4. september kl. 14.00-17.30.

Du kan i perioden som altid aftale møder med borgerrådgiver Nina Palle efter behov. 
Kontaktoplysninger finder du på hjemmesiden: https://ballerup.dk/om-kommunen/borgerraadgiver
 

 

xxxXXX000XXXxxx

Få hjælp og vejledning. Ballerup Kommunes borgerrådgiver er til for dig.

Hos borgerrådgiver Nina Palle kan du få hjælp og vejledning i mødet med Ballerup Kommune.

Nina kan fx hjælpe med at undersøge, om din sagsbehandling er foregået, som den skal, om reglerne er blevet overholdt, og om du er blevet hørt på den måde, som du har krav på.
Nina Palle kan også tage med dig til møder i kommunen. Her kan hun støtte dig i, at du får sagt det, du gerne vil, og at mødet bliver afsluttet ordentligt, så du ved, hvad næste skridt i sagen er.

Andre gange kan hun hjælpe med at udfylde papirer eller måske formulere en klage, hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse.

Alt i alt handler borgerrådgivningen om at sørge for, at kommunen bliver endnu bedre til servicere borgerne, og at borgerne føler sig hørt og forstået.
Borgerrådgiveren er uvildig og har tavshedspligt efter gældende lovgivning.

Tlf.: 4175 0262.
Mail: borgerraadgiver@balk.dk
Mandag kl. 14-17.30
Posthuset 

Fakta

Borgerrådgiveren kan hjælpe borgerne med

  • at finde den rigtige afdeling eller medarbejder i kommunen
  • at forklare indholdet i afgørelser fra kommunen
  • at skabe eller genskabe en god dialog med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået en uenighed eller uoverensstemmelse
  • vejledning om klagemuligheder samt bistå med udformning af klager
  • vurdering af klager over kommunens sagsbehandling og medarbejdernes adfærd
  • at tage imod og videregive forslag til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening

Borgerrådgiveren kan ikke

  • behandle klager over det faglige indhold i kommunens afgørelser
  • behandle klager over politiske beslutninger, fx beslutninger om serviceniveauet
  • behandle klager, som andre klageinstanser tager sig af

Verdensmål 10: Mindre ulighed
Med denne aktivitet støtter Ballerup Bibliotekerne op om ”kampen for et mere lige samfund”
.