Om dette arrangement

Tid
17:00 - 19:00
Pris
Gratis / free
Bibliotek
Target
For alle
Godt og blandet

Tal Dansk Café / Improve your Danish

23.05.24
Sprogtræning og hverdagsrådgivning

Sprogtræning og hverdagsrådgivning for to-sprogede / Improve your Danish by speaking with volunteers

I Tal Dansk Caféen på Ballerup Bibliotek tilbyder kvalificerede og motiverede frivillige fra Røde Kors sprogtræning og hverdagsrådgivning hver torsdag kl. 17-19.

Du kan få hjælp til sprogtræning, samtaler på dansk, at forstå og skrive breve eller avislæsning. Vi kan også hjælpe med at skrive ansøgninger, CV eller lektier.

Alt sammen selvfølgelig krydret med hyggeligt samvær.

Alle er velkomne. Du finder caféen på 2. sal på Ballerup Bibliotek.
Vi glæder os til at se dig!

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte koordinator fra Røde Kors, Søren Stahl Nielsen: soniel.stahl@gmail.com.

Torsdage kl. 17-19
Ballerup Bibliotek på 2. sal.
Gratis – bare mød op

Ferier og lukkedage følger skoleåret - dvs. vinterferie, påskeferie i de 3 dage før Påske, skolesommerferien, efterårsferie i uge 42, juleferie mellem jul og nytår plus alle helligdagene.

Verdensmål 4: kvalitetsuddannelse
Med denne aktivitet støtter Ballerup Bibliotekerne op om arbejdet med at ”sikre alle mere lige adgang til uddannelse og at fremme alle borgernes muligheder for livslang læring”. 

English version

Language training and everyday counseling for bilinguals
In Tal Dansk Caféen at Ballerup Library, qualified and motivated volunteers from the Red Cross offer language training and everyday counseling.

You can get help with language training, conversations in Danish, understanding and writing letters or reading newspapers.
We can also help with writing applications, resumes or homework.

All of course in a cozy atmosphere.

Everyone is welcome. You will find the café on the 2nd floor of Ballerup Library.
We look forward to seeing you!

If you want to hear more, you are welcome to contact the coordinator from the Red Cross, Søren Stahl Nielsen.

Thursdays at 5-7 PM
Ballerup Library on the 2nd floor.
No registration – just come by

Holidays and closing days will follow the school year.