Husorden

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er borgernes huse. Vi opfordrer dig til at hjælpe os med at passe godt på biblioteket og kulturhusene og vise hensyn til andre brugere.

Husorden for Ballerup Bibliotek og kulturhuse
Følg denne husorden, så alle får en god biblioteksoplevelse:

•    Personalets/vagternes anvisninger skal følges.
•    Det er tilladt at spise i begrænset omfang i Sal 1, Sal 2 og i studierummene. Husk at rydde op efter dig og benyt skraldespandene til dit affald.
•    Det er ikke tilladt at medbringe og indtage alkohol i biblioteket eller kulturhusene.
•    Hærværk meldes til politiet og medfører krav om erstatning.

For den selvbetjente åbningstid gælder endvidere:

•   Aldersgrænsen for benyttelse at det selvbetjente bibliotek er 18 år og biblioteket lukker kl 17.00 på fredage. lørdage, søn- og helligdage. Børn og unge under 18 år er velkomne ifølge med forældre.

•    På opfordring skal du kunne fremvise dit sundhedskort.
•    Børn under 18 år har kun adgang i den selvbetjente åbningstid ifølge med en voksen (fyldt 18 år).
•    Luk ikke andre børn eller voksne ind på dit kort i den selvbetjente åbningstid.
•    Vinduer og branddøre skal holdes lukkede.   

Biblioteket og kulturhusene er videoovervågede, og optagelserne behandles i henhold til gældende lovgivning. Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller undlader at følge personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket. Misbrug af biblioteket, dets materialer, lokaler og internetadgang kan ligeledes medføre bortvisning.

Har du spørgsmål til vores husorden, er du velkommen til at kontakte personalet.