Lektørudtalelse

Forfatter: Louise Urban Andersen

Kort om bogen

Om den fascistiske alliance mellem Hitler og Mussolini. Bogen kan læses af alle med interesse for 2. verdenkrig

Beskrivelse

Bogen åbner med en række billeder af Hitler og Mussolini sammen i forskellige situationer. Dernæst følger en indledning, der bl.a. gør rede for tilblivelsen af bogen. Bogen tegner et billede af et iscenesat forhold mellem Hitler og Mussolini, der blev en nødvendig alliance for at de begge kunne opnå den magt, de stræbte efter. Bogen sætter fokus på forholdets politiske konsekvenser for Europa, men søger også at vise, hvordan forholdet blev fremstillet i offentligheden i sin samtid, bl.a. Chaplins latterliggørelse af Hitler. Begge tyranner havde fællestræk, men der gøres meget for at vise, hvordan de også adskilte sig fra hinanden i deres ideologier og hvordan balancen i forholdet ændredes i årenes løb

Vurdering

En yderst veldokumenteret og gennemarbejdet bog, der fra mange forskellige sider belyser alliancen mellem Hitler og Mussolini

Andre bøger om samme emne

Der findes ingen bøger på dansk, der i samme omfattende grad dokumenterer forholdet mellem Mussolini og Hitler. Om Mussolini findes bl.a. Mussolini