Lektørudtalelse

Forfatter: Lars Ovesen

Kort om bogen

Hvad er det danske søværn, og hvordan er det lige det er med fiskerikontrol? Det og meget mere får du svar på i denne bog, der tager læseren med på en maritim Danmarksfortælling. For den maritimt interesserede læser men bestemt også for den opgaveskrivende

Beskrivelse

Bogen indledes med et kort forord, hvorefter det beskrives, hvad en kystvagt er. Herefter beskrives suverænitetshåndhævelse, farvandsovervågning, inspektionstjeneste og fiskerikontrol. Efter det følger kapitler om eftersøgning og redningstjeneste, havmiljøberedskab, toldkontrol, retshåndhævelse samt isbrydning. Kystradiotjenesten, lods-, fyr- og vagervæsen behandles i det efterfølgende, hvorefter tidligere tiltag til etablering af en dansk kystvagt beskrives. Slutteligt behandles spørgsmålet om, hvorfor Danmark ikke har en kystvagt. Teksten er løbende flankeret af fotomateriale

Vurdering

Det er en moppedreng af en bog. Men der er også meget at fortælle om emnet. Forfatteren kommer rundt om det meste, og det er der kommet en spændende fortælling ud af. Teksten er yderst gennemarbejdet og velskrevet, og man fornemmer en grundighed bag hvert et ord. Forfatteren taber på intet tidspunkt tråden, men formår at skabe en livlig samt medrivende læsning

Andre bøger om samme emne

For yderligere litteratur om danske maritime forhold se den nyligt udkomne: Flådeguide