Lektørudtalelse

Forfatter: Marianne Majgaard Jensen

Kort om bogen

Til litterater, studerende og undervisere på litteraturfag er her en videnskabeligt funderet og nytænkende læsning af Peter Seebergs arkiv og værk

Beskrivelse

Peter Seeberg (1925-1999) er en af nyere dansk litteraturs store stemmer. Ud over sit værk har han efterladt sit arkiv på Hald Hovedgaard med bl.a. breve og manuskripter. Denne monografi undersøger sammenhænge mellem det evangeliske og det nihilistiske hos Seeberg ved at læse tekster i både værk og arkiv. Anders Juhl Rasmussen (f. 1979) er litteraturforsker og medredaktør på Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs tekstkritiske Seeberg-udgivelser

Vurdering

Den synkrone læsning af værk og arkiv giver en spændende tilgang med dynamik, åbenhed og flertydighed, som passer vældig godt til forfatterskabet. Mindst lige så interessant er vinklen med forfatterarkiver: Med digitalisering af arkiver har forskere og studerende nu adgang til en guldgrube af materiale, som man skal forholde sig metodisk til. Derfor vil denne udgivelse have interesse ud over Peter Seeberg-forskningen, fordi den vil være et fund for dem, der arbejder med kilder og arkivmateriale i litteraturforskning og -undervisning

Andre bøger om samme emne

Vi har en righoldig sekundærlitteratur om Seeberg. For- og efterord i DDSL-udgaven kan anbefales, og Marianne Juhl inddrager Hald-arkivet i Peter Seeberg. Desuden kan man læse om forfatterarkiver i Peter Seeberg og Hald