Lektørudtalelse

Forfatter: Jørgen Bartholdy

Kort om bogen

For mange, der oplevede den tid, står 1968 som selve det skæringsår, hvor alt ændrede sig fra at være autoritært og stivnet til at være afslappet og fyldt med muligheder. Her får en række forskellige mennesker, der var unge dengang, deres historie på tryk. Det er af særlig interesse for de mange overlevende fra generationen og for opgaveskrivere fra folkeskolens ældste klasser

Beskrivelse

Det er 31 forskellige mennesker mellem 60 og 80 år, der fortæller om deres oplevelse af året 1968 og det liv der fulgte. Hvordan bidragyderne er udvalgt, er ikke klart, men den overvejende del har været i periferien af de begivenheder, som vi i dag betragter som definerende for ungdomsoprøret, og de fleste har haft deres liv omkring hovedstaden. Alle beretninger er illustreret med billeder udvalgt af de enkelte forfattere. I et afsluttende register præsenterer alle 31 sig selv med et kort citat

Vurdering

Det er et prisværdigt initiativ, de to redaktører har taget til at få samlet historier fra nogle ganske almindelige 68'ere. Som det nødvendigvis må være med en antologi med et så frit oplæg, virker bogen som helhed lidt rodet og uoverskuelig, og ikke alle forfatterne er i stand til at formidle deres liv på en interessant måde. Det er en udgivelse, hvis primære værdi er musealt, registrerende, men den vil få sit publikum blandt folk med interesse for vores nyere historie

Andre bøger om samme emne

 1968 - året der rystede verden fra 2004 bevæger sig over i en bredere historisk beskrivelse af det kaotiske år