Lektørudtalelse

Forfatter: Tina Schmidt

Kort om bogen

Virginia Woolfs klassiske, drilske kønsballade genudgivet. I princippet for alle, men især for fans af Woolf og klassikere

Beskrivelse

Historien om Orlando løber over hans/hendes 300 leveår. Orlando fødes som en engelsk, aristokratisk mand og vokser op med de dyder og ufordringer, der følger heraf - den unge mands følsomhed og erotiske eskapader. En dag vågner hun op som kvinde og må derefter leve som en sådan. Romanen handler om både at skulle tilpasse sig til sit køn, men også tidsstrømningerne gennem 300 år. Romanen er dedikeret til Virginia Woolfs elskerinde, Vita Sackville-West

Vurdering

Meget ulig Woolfs andre værker, og giver et dybere indblik i Woolfs mere biografiske og kønspolitiske synspunkter

Andre bøger om samme emne

Orlando er senest udkommet på dansk i 1999 Orlando. Denne udgave er dog nyoversat og sproget mere flydende. Hvis man er interesseret i den biografiske vinkel, er Portræt af et ægteskab en velskrevet, men farvet dokumentation. Skønlitterære bud på videre læsning kunne være: Djuna Barnes Nattens skove, eller Jeanette Winterson Passionen