Lektørudtalelse

Forfatter: Bjarni Åkesson Filholm

Niels Birger Wamberg har flere gange tidligere beskæftiget sig med digteren Johannes. V. Jensen i bogform. Altid velskrevet og kyndigt disponeret. Dette nye værk bærer også tydeligt præg af at have været i en kompetent litterats sikre hænder. Himmerlandsk musik består af både kendte og ukendte tekster fra hele Johannes. V. Jensens forfatterskab. Fællesnævneren er elementet af erindring og levnedsbeskrivelse i bl.a. myter, digte og kommentarer. Først om barndom, forældre, slægt, Himmerland og litteratur, siden gymnasieår i Viborg, Himmerlands befolkning og musik, dernæst himmerlandske horisonter og endelig tanker om barndommen og tiden. Kompositionen er tænkt som et stykke musik, så kronologi viger sine steder for den ydre og indre musiske opbygning og struktur. Johannes. V. Jensen selv var ikke for alvor interesseret i at skrive sin autobiografi, men erindringerne findes, som det ses, mange steder i hans værker. Nærværende vægtige bog trækker stemningsfuldt linier og forløb op omhandlende den store digter. Den henvender sig især til de mange læsere, der kender noget til Johs. V. Jensen værk og person i forvejen