• Artikel

FNs klimamål og Verdensmål

I 2015 forhandlede FN-landene sig til enighed om to nye aftaler, som tilsammen udgør FNs klimamål. Den ene er Paris-aftalen, som er en global, juridisk bindende klimaaftale og Kyoto-protokollens afløser. Den anden er aftalen om Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, som afløser 2015-målene, hvoraf flere omhandler klima. Hovedpunkterne i aftalerne er at holde den globale temperaturstigning under 2 grader celsius, at sikre finansiel støtte fra i-landene til klimaindsatsen i u-landene og at sikre alle landes modstandskraft og tilpasningsevne i forhold til klimarelaterede farer