• Bog

Den hybride skole : læring og didaktisk design, når det digitale er allestedsnærværende

Et bud på hvordan skolen skal uddanne elever, som lever i en sammensmeltet fælleskultur, hvor det fysiske og det digitale ikke er adskilt, men opfattes som flydende rum - hybride rum. Samtidig med at undervisere mv. primært lever i det som forfatterne kalder før-fælleskulturen
Bedøm dette materiale

Henter beholdningsoplysninger.