Børn og unge

Her kan du gå på opdagelse i børnebibliotekets tilbud og finde inspiration og information for børn, unge, forældre, pædagoger og lærere.
Læs om: Ballerup Børneklub, LektiecaféNatur'oteket, Sprog og leg, Institutioner, Skoler, LAB, Film og playstation på biblioteket, Børnebiblioteket anbefaler og Læs for Livet

Skal dit barn oprettes som låner, skal du som forældre eller værge udfylde denne indmeldelsesformular som vi så beholder indtil dit barn er fyldt 18 år.