Leg genbrugsstation i børnebiblioteket

16.04.18
Affaldssortering kan være rigtig svært. Hvor skal din gamle mobil smides hen, når den ikke virker mere? Må pizzabakker smides i papcontaineren? Og hvad med glas og plastik fra den mad vi spiser?

For tiden kan du og dit barn lege Genbrugsstation i børnebibliotekets sal. 1.

Kig på skraldeklodserne, og få en snak om, hvilken container skraldet hører til i.

Legegenbrugstationen er en del af bibliotekets tema om bæredygtighed.

Man kan lege med udstillingen i april og maj måned.