Verdensmål på biblioteket

19.01.22
Gør det globale lokalt

Danmark er medlem af FN og har derfor forpligtet sig på verdensmålene.
Det gælder både staten og kommunerne, og alle kommuner i landet er enige om at arbejde med verdensmål.

I Ballerup Bibliotekerne arbejder vi på at leve op til Ballerup kommunes fokus på verdensmål og på, hvordan vi som kommunal institution kan understøtte bæredygtig udvikling.

Vi tror på, at lokal forankring, engagement, viden og læring kan være med til at løse de udfordringer, som vi alle sammen står overfor.

Biblioteksvæsenet er i sin kerne bæredygtigt – bøger og andre materialer kan gå på omgang mellem alle bibliotekets brugere, så vi i fællesskab har adgang til en guldgrube af viden, oplysning og underholdning. 

Bibliotekerne arbejder allerede aktivt med bæredygtige kulturændringer, vaner og handlemønstre.
Men for at målene kan nås, skal vi i endnu højere grad inddrage borgerne med små og store løsninger på vejen til at gøre verdensmål til hverdagsmål.

Sammen vil vi ændre måden, vi gør tingene på og på sigt skabe en mere bæredygtig adfærd på bibliotekerne og blandt borgerne.

Bibliotekernes verdensmålserklæring

Danmarks Biblioteksforening har i samarbejde med en række organisationer skabt Bibliotekernes Verdensmålserklæring. Det er et manifest, som tilkendegiver, at

”Biblioteket som vidensinstitution er indgang til alle verdensmål – information, viden og fakta som den ene del og biblioteket som proaktiv spiller, der med initiativer, facilitering og borgerinddragelse kan medvirke til konkrete handlinger og forandringer som den anden del”.

Ballerup Bibliotekerne har tilsluttet sig erklæringen og arbejder på, at de 17 verdensmål skal fungere som rettesnor for de konkrete aktiviteter og temaer, vi arbejder med i det daglige.
Læs verdensmålserklæringen her

Vi har allerede igangsat en række små og store tiltag for både medarbejdere og byens borgere.
Dem kan du læse mere om her.