Verdensmål på Ballerup Bibliotekerne

19.01.22
Hvordan arbejder vi selv med verdensmål?

Ballerup Bibliotekerne har arbejdet med verdensmål siden 2018. 
Først som en del af den landsdækkende folkehøring i 2019 og siden med verdensmålsfestivalen ”Verdens Bedste Løsninger LIVE!, som blev afholdt for første gang på Ballerup Bibliotek i november 2019. Festivalen satte fokus på ”best practice” inden for bæredygtige løsninger.

Siden har biblioteket bl.a. engageret sig i netværket DB2030, hvor medarbejdere deltager i udvikling af bibliotekernes arbejde med og omkring verdensmål (se mere herunder).

I 2021 er det gået stærkt. Ballerup Bibliotekerne har engageret sig i endnu flere verdensmålsprojekter og har derudover overtaget det gamle posthus på Banegårdspladsen.
Huset bliver forvandlet til et nyt samlingssted for alle borgere i Ballerup med plads til både etablerede foreninger og løse fællesskaber og vil i fremtiden - sammen med bibliotek og kulturhuse - danne ramme om bibliotekets arbejde med verdensmål og bæredygtighed.

Ballerup Bibliotekerne arbejder systematisk på at understøtte verdensmålene og blive mere bæredygtige. 

Her kan du læse om en række små og store tiltag og verdensmålsprojekter, som Ballerup Bibliotekerne er med i. 

Verdens Bedste Løsninger LIVE!

Ballerup Bibliotekerne har med udgangspunkt i konceptet ”Sunday Papers LIVE” fra London udviklet et festivalformat for borgere, grønne NGO’ere og faglige interessenter.
Vidensfestivalen afholdes som udgangspunkt hvert år, men har været udskudt på grund af corona og forsamlingsforbud.
I 2020 holdt vi en faglig festival som hybrid mellem LIVE og streaming på nettet. 
Fra 2022 er det planen at holde festivalen på Posthuset.
Vil du vide mere? Kontakt Thomas Sture Rasmussen på tsr@balk.dk.

Sammen om Verdensmålene

Formålet med projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL er at bringe folk sammen i nye og bæredygtige fællesskaber, som samtidig styrker borgernes trivsel gennem dét at gøre en forskel sammen med andre. 

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har søsat projektet i foråret 2021 og samarbejder med biblioteker om at engagere målgruppen 60+ i verdensmålsarbejdet ud fra en antagelse om, at det øger livskvaliteten at skride til handling om noget meningsfuldt i fællesskab med andre. 

Hvorfor biblioteket?
Bibliotekerne spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet og rummer potentiale til at blive samlingssted for endnu flere bæredygtige handlinger. Derfor arbejder projektet for at styrke bibliotekernes rolle som drivkraft for bæredygtighed og lokale handlefællesskaber med de mange verdensmål for øje.
Vil du vide mere? Kontakt Pil Hodahl på pilh@balk.dk.

Ballerup Bibliotekerne bliver certificeret

Det danske samfund står over for en omfattende grøn omstilling, som kræver bred folkelig opbakning og engagement. Derfor er der brug for at styrke bibliotekernes rolle som drivkraft for borgerinddragelse og bæredygtighed, så det lokale bibliotek ikke bare ses som en videnscentral, men også kan styrke borgernes deltagelse og handlekraft.

20 danske biblioteker indgår i projektet som pilotbiblioteker og medskabere af en fælles model, der skal fremme udbredelsen af verdensmålene med bibliotekerne som platform. 

Modellen danner samtidig grundlag for en certificeringsordning, der gør det muligt for biblioteker at blive verdensmålscertificerede. Når pilotbibliotekerne har afprøvet modellen, skal certificeringen lanceres nationalt.

Den omhandler både formidling, inddragelse af borgere og lokalsamfund, og at biblioteket selv arbejder på at blive mere bæredygtigt.
Første skridt er, at bibliotekerne udvikler en handleplan for deres indsats. Læs mere her.
Vil du vide mere? Kontakt Thomas Sture Rasmussen på tsr@balk.dk.

Læringsfællesskaber for en bæredygtig fremtid

Læringscirkler kan hjælpe bibliotekerne med at skabe mere læring både online og i de fysiske rum med udgangspunkt i en bæredygtig dagsorden:
Vi arbejder bl.a. med  

  • Workshop med danske biblioteker: deling af erfaringer
  • Læringscirkler der kan hjælpe bibliotekerne med at skabe læring både online og i det fysiske rum. 
  • Etablering af projektsamarbejde med biblioteker på tværs af flere kommuner og regioner

Vil du vide mere? Kontakt Thomas Sture Rasmussen på tsr@balk.dk.

DB2030

I 2020 blev Ballerup Bibliotekerne en del af en stor national indsats gennem netværket DB2030
DB2030 er et netværk for biblioteker og andre aktører, der arbejder med FN’s Verdensmål og som vil være med til at skabe en folkelig forankring gennem bibliotekerne. 

Gruppen er skabt på initiativ af Danmarks Biblioteksforening, som også varetager sekretariatsfunktionen. 
Ballerup Bibliotekerne er repræsenteret i netværket, styregruppen og kompetenceboblen.  
Vil du vide mere? Kontakt Thomas Sture Rasmussen på tsr@balk.dk.

GRO SELV

GRO SELV er et åbent fællesskab af unge, der er organiseret under Danmarks grønne tænketank CONCITO, og som har en afdeling på Ballerup Bibliotekerne. 

Fællesskabet er en platform for grøn handlekraft og grønne projekter, der siden 2016 har eksperimenteret med at gøre bæredygtighed mere virkelig og praktisk gennem workshops og events. 

Visionen er at inspirere, skabe forandring og begejstring for en grønnere livsstil.
Vil du vide mere? Kontakt Thomas Sture Rasmussen på tsr@balk.dk.

Hverdag og verdensmål på Ballerup Bibliotekerne

På Ballerup Bibliotekerne har vi de sidste par år arbejdet med, hvordan vi som organisation i det daglige kan støtte op om FN’s verdensmål. 

Vi er f.eks. holdt helt op med at bruge plastikservice til vores arrangementer og bruger i stedet glas eller porcelæn. Det tager lidt mere tid at vaske op osv., men den tid prioriterer vi. 

Derudover sorterer vi vores affald, bruger el-sparepærer, udskifter plasticposer med muleposer af økologisk bomuld og erstatter vandflasker med vand i kander til foredrag og møder.
Vi har droppet affaldsspande med plastikposer ved hvert skrivebord, vi printer altid på begge sider af papiret og forsøger så vidt muligt at genbruge papir til notater, børnetegninger mv.
Vi kommer til at inddrage endnu flere områder fremover, så vi håber at kunne udbygge teksten her.
Vil du vide mere? Kontakt Thomas Sture Rasmussen på tsr@balk.dk.

Vores dogmer

Ballerup Bibliotekerne er i gang med at udarbejde nogle dogmer, som vi vil forsøge at efterleve.

Eksempler på dogmer fra andre arbejdspladser: 

  1. Vores indsatser er mere end bare ord, de skal forankres i praksis 
  2. Alle cirkler arbejder med verdensmålene og iværksætter mindst et nyt initiativ
  3. Vi vil selv blive klogere på verdensmålene gennem temaoplæg, morgenmøder mv. 
  4. Det skal være synligt i biblioteksrummene, at vi arbejder med verdensmål
  5. Vi sorterer affald både i kontorer og i biblioteksrummene 
  6. Vi handler bæredygtigt
  7. Vi afprøver nye metoder til inddragelse og samarbejde