Tilbud til lokale foreninger
Tilbud til lokale foreninger

Tilbud til lokale foreninger

Af R K
18.01.17
Vi tilbyder lokale foreninger, at de kan få deres aktiviteter og arrangementer vist på Infoboard-skærme i bibliotek og kulturhuse.

Indholdet på storskærmene – 1 skærm centralt placeret i hvert hus - redigeres af biblioteks- og kulturhusmedarbejdere og vil som sit hovedindhold have formidling af de aktiviteter, der finder sted i regi af bibliotek og/eller kulturhuse. Det vil sige, at indhold fra eksterne parter højst vil udgøre ca. 20% af indholdet.

Indholdet til vores storskærme skal have kvalitet i udformning og kunne rummes indenfor de rammer biblioteksloven udstikker vedr. kvalitet, aktualitet og neutralitet.

Praktiske forhold for visning af indhold på infoboard-skærme:

Tekst til visning skal være så kortfattet som mulig.
Teksten skal rumme tydelig afsender og være i elektronisk Notepad- eller Word-format.
Billedvisning: Billedformat:  max: 1920x1080pixels og filtyperne jpg eller png
Tekst og billede skal være os i hænde 2 uger før ønsket visningstidspunkt og kan blive vist i op til 7 dage før arrangementets afholdelse.
Hvis der i perioder er mange aktiviteter, forbeholder de redaktionelle medarbejdere sig ret til at sortere i det indkomne materiale efter ovenstående retningslinjer.

Kontaktpersoner:
Ballerup Bibliotek: Jan Lund jlu@balk.dk
Kulturhus Måløv: Anne-Mette Gudmundsen amg@balk.dk
Skovlunde Kulturhus: Janni Kaas jkm@balk.dk

Tags