Postkort fra Posthuset - Miasser fra Bydelsmødre

11.10.22
I vores serie "Postkort fra Posthuset" kan du læse om, hvem der bruger Posthuset. Her kan du læse om Miasser fra Bydelsmødre

Hvad er dit navn?

Miasser Hawwa

Hvilken forening kommer du fra?

Bydelsmødre

Hvad bruger du Posthuset til?

At mødes i en veletableret kvindecafé, hvor kvinder og børn kan være med til hyggeligt og uformelt samvær og samtaler. Bydelsmødrene fokus er at opbygge et netværk, styrke fællesskaber, samt brobygning til lokalsamfundet. Indimellem har vi fællesspisning, oplæg, træning af det danske sprog, uddeling af fx julegaver, som andre foreninger og organisationer doner.    

Hvad er du gladest for ved at bruge Posthuset?

Jeg/vi er meget glade for for flg.:

at vi, efter en lang periode med Corona nedlukning, kunne komme i gang igen, især på Posthuset,

at vi har et godt samarbejde med personalet og kan få hjælp til at annoncere for vores aktiviteter,

at det ligger centralt, tæt på stationen, butikker og P pladser,

at der er gode lokaler og faciliteter, fx veludstyret køkken, gode toiletter, opslagstavler, et mødelokale og et skab, tegnegrej til børn mm.,

at der er mulighed for at møde andre frivillige, som vi kan samarbejde med,

at vi bliver inviteret til et husmøde hvor der er dialog med andre brugere,

Kan du nævne ét arrangement på Posthuset, som du syntes var ekstra sjovt at lave?

vores kvindecafe har været velbesøgt, den sidste torsdag i september. 30 kvinder og 8 børn deltog i fællesspisning. En meget hyggelig aften. Vi inviteret vores nye medborgere fra Ukraine og har indledt et samarbejde med Røde Kors, som er bindeled mellem ukrainerne og Bydelsmødrene.

Det fælles arrangement med den sociale gruppe fra Posthuset, hvor foreningerne præsenterede sig var rigtig god.