Postkort fra Posthuset - Henning fra Ældre Sagen

01.11.22
I vores serie "Postkort fra Posthuset" kan du læse om, hvem der bruger Posthuset. Her kan du læse om Henning fra Ældre Sagen

Hvad er dit navn? 

Henning Broman

Hvilken forening/organisation kommer du fra?

Ældre Sagen, hvor jeg er lokalformand

Hvad bruger du Posthuset til?

Foreningsarrangementer (mange - fremgår af vores blad), kontorhold, bestyrelsesmøder og andre møder

Hvad er du gladest for ved at bruge Posthuset?

Gode lokalforhold og "prisen"

Kan du nævne ét arrangement på Posthuset, som du syntes var ekstra sjovt at lave?

Indvielsen

Husk, at Posthuset er hele Ballerups samlingssted. Har du en god ide til et arrangement, netværk eller aktivitet? Tag endelig fat i vores kollegaer på posthuset@balk.dk, de vil herregerne understøtte dine ideer.