Offer for identitetstyveri?

23.09.22
Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne. Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, for eksempel hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til. Her er, hvad du skal gøre.

Brug sikkerdigital.dk hotline ved identitetstyveri, de kan kotaktes døgnet rundt på telefon 33 98 00 98.

Meld tyveriet til politiet
Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse.

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.

Opret en kreditadvarsel
På borger.dk kan du oprette en kreditadvarsel i CPR-registeret. En kreditadvarsel vil være et signal til banker og virksomheder om, at de skal være særlig opmærksomme med identitetskontrol, før de yder lån eller kredit.
 

Kontakt aftaleparter og eventuelle kreditorer, omgående
Desuden bør du med det samme kontakte den sælger, virksomhed eller offentlige myndighed, som misbruget er sket overfor. Du skal forklare, at din identitet i det pågældende forhold er blevet misbrugt, og at du derfor ikke anser dig for bundet af aftalen eller forholdet.

Fastholder den anden part det pågældende forhold, således at der fortsat er tvivl om, hvorvidt et forhold er opstået på baggrund af tyveri af din identitet, kan du anmode den anden part om at redegøre for, hvordan parten har sikret sig, at den pågældende aftale eller forhold er indgået med dig.

Hold øje med din NemKonto
Du vælger selv, hvilken bankkonto der skal bruges som din NemKonto. Det er via din NemKonto, at offentlige myndigheder udbetaler penge, såsom overskydende skat, overførselsindkomster og dagpengerefusion.

Hvis du har været, eller har mistanke om, at du har været offer for identitetstyveri, bør du tjekke, om oplysningerne er blevet brugt til at ændre din NemKonto. Det kan du gøre ved at logge ind med NemID/MitID på Nemkonto.dk og tjekke listen over ændringer under punktet "Se alle ændringer". Hvis du har været udsat for svindel med din NemKonto og derfor ikke har fået udbetalt penge, du var berettiget til, kan du ansøge om kompensation for manglende udbetalinger.

Spær dit NemID/MitID
Har du mistanke om, at nogen misbruger dit NemID/MitID, skal du straks spærre dit NemID/MitID. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan bruge selvbetjeningen, hvis du først har spærret dit NemID/MitID. I dette tilfælde kan du tage kontakt til den bank, hvor du har din NemKonto, og få oplyst, om der er foretaget ændringer af din NemKonto.
 

Kontakt eventuelt en advokat
Du kan desuden overveje, om det er nødvendigt at søge bistand hos en advokat med henblik på at få vurderet styrken af de beviser, som den anden part mener at have på, at det er dig, der har indgået aftalen.

Mulighed for nyt personnummer
Hvis du har været udsat for misbrug af dit personnummer, kan du i særlige tilfælde få et nyt. Det drejer sig først og fremmest om de tilfælde, hvor et nyt personnummer kan være med til at forhindre yderligere misbrug af din identitet. Det kan fx være i forbindelse med kreditkøb på nettet, eller hvis du opretter og anvender benzinkort, og hvor de skridt, du selv har taget i form af henvendelse til kreditorer, anmeldelse til politiet m.v., ikke er nok til at stoppe misbruget.

Hvis du oplever fysiske eller psykiske gener og frygt for, om misbruget reelt er stoppet, kan du også alt efter omstændighederne få et nyt personnummer.

Indenrigs- og Boligministeriets CPR-kontor skal vurdere de enkelte sager om tildeling af nyt personnummer. For at få CPR-kontorets vurdering skal du sende en skriftlig anmodning til CPR-kontoret.

IT-Stuen 
Har du brug for hjælp, så husk at du kan besøge IT-Stuen på Posthuset i Ballerup. Her sidder en masse dygtige frivillige klar til hjælpe dig med b.la. MitID, borger.dk og andre IT problematikker. Se åbningstider her.  

 

(Billede og tekst: sikkerdigital.dk)