Ligestilling?

05.07.22
Hvordan arbejder Ballerups store virksomheder med ligestilling?

NB! Foreløbig tekst.....

Er vi nået i mål med ligestillingen?

Kom til debat med repræsentanter for nogle af Ballerups store virksomheder og hør, hvordan de arbejder med FNs verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene.

I dag er stadig kun ca 25% af alle ledere kvinder.
Når nu vi ved, at diversitet og flere kvinder på ledelsesgangene skaber bedre resultater – hvorfor er det stadig så svært for alvor at få rykket ved den problemstilling?

Der er ingen lovmæssige hindringer i vejen for at kvinder kan blive ledere……

Hvad er så problemet?
Er kvinder ringere ledere end mænd? Tør kvinder ikke blive ledere?
Er det fordi mænd ikke vil ansætte kvinder i ledelsesjobs? Dårlige barselsordninger?

Eller er de usynlige ”bias”, der hindrer kvinder i at besætte de attraktive lederstillinger?

Hør debatten lørdag den 24. september kl. xxx på Banegårdspladsen til verdensmålsfestivalen Fra verdensmål til hverdagsmål.

Se programmet her. (mere info kommer)
 

Tags
Materialer