Hvad er FN's verdensmål?

17.01.22
Verdensmålene er for os alle

Har du helt styr på FN's verdensmål? Hvis ikke, så læs med her.

I 2015 mødtes stats- og regeringsledere fra hele verden i FN og blev enige om 17 mål for, hvordan livet på vores fælles planet kan udvikle sig på en mere bæredygtig og forsvarlig måde. 

FN’s verdensmål udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter de 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult, reducere ulighed, sikre uddannelse, anstændige jobs, bedre sundhed og ligestilling, sørge for bæredygtig produktion, infrastruktur og energi, og ikke mindst bekæmpe klimaforandringer.

Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem mod 2030 sætte kurs for en mere bæredygtig udvikling af verden for både mennesker og liv på kloden.

Kort sagt handler verdensmålene om at leve et ordentligt liv her og nu, så vi kan give verden videre i god stand til vores børn og børnebørn.

2015-målene gav resultater

2015-målene har vist os, at det er muligt at opnå resultater, hvis den politiske vilje er tilstede, og vi opstiller klare mål og prioriterer vores ressourcer derefter.
Modsat hvad mange tror, er der opnået betydelige fremskridt de sidste 20 år.
Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med næsten 75%, ni ud af ti børn i udviklingslandene kommer i dag i skole, og dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag. 45% færre kvinder dør i forbindelse med graviditet eller fødsel, to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand, og millioner af menneskeliv er blevet reddet på grund af bedre forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.

De 17 nye verdensmål vil færdiggøre 2015-målene og gå endnu længere.

I Danmark har regeringen forpligtet sig til at arbejde efter verdensmålene, og Kommunernes Landsforening og de enkelte kommuner har taget opgaven på sig med at omsætte verdensmålene til lokal virkelighed.

Bibliotekerne er landets største kulturinstitution. Her samles vi alle sammen – 37 millioner årligt for at være helt præcis.
Med et bibliotek i hver kommune er bibliotekerne en enestående platform for samarbejder på tværs af private borgere, erhvervsliv og kommunale og statslige forvaltninger.
Bibliotekerne er derfor det naturlige omdrejningspunkt for kommunernes og borgernes samarbejde om verdensmål. 

For at nå i mål er det helt nødvendigt at sikre verdensmålene en bred folkelig forankring – lokalt, dér hvor borgerne er.

Læs meget mere om verdensmålene her.
Læs mere om bibliotekernes rolle i arbejdet med verdensmål her