Det går ikke uden dialog

21.08.19
Nyt tilbud: Borgerrådgiver Nina Palle er til for dig

Kender du det, at der dumper et brev ind fra kommunen, og du kan ikke forstå, hvad der står. Måske er dialogen med kommunen gået skævt, eller I har misforstået hinanden. Du bliver usikker på, hvordan det går med din sag.
Den gode nyhed er, at der er hjælp at hente. Nu kan du nemlig tale med en såkaldt borgerrådgiver og få hjælp med at sikre, at din sag bliver behandlet på den rigtige måde.
Fra mandag den 2. september kan du træffe borgerrådgiver Nina Palle på Ballerup Bibliotek. Hver mandag eftermiddag arbejder hun i et af bibliotekets studierum, og her er du mere end velkommen til at smutte forbi og tale med hende.

Hvad kan borgerrådgiveren hjælpe med

Nina Palle er ansat af kommunen til at være uvildig. Hun er altså ikke indblandet i den daglige drift eller sagsbehandling. Nina kan fx hjælpe med at undersøge, om din sagsbehandling er foregået, som den skal, om reglerne er blevet overholdt, og om du er blevet hørt på den måde, som du har krav på.
Nina Palle kan også tage med dig til møder i kommunen. Her kan hun støtte dig i, at du får sagt det, du gerne vil, og at mødet bliver afsluttet ordentligt, så du ved, hvad næste skridt i sagen er.
Andre gange kan hun hjælpe med at udfylde papirer eller måske formulere en klage, hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse.
Alt i alt handler borgerrådgivningen om at sørge for, at kommunen bliver endnu bedre til servicere borgerne, og at borgerne føler sig hørt og forstået.

Hvorfor på biblioteket?

Nina Palle har valgt at tilbyde borgerrådgivning en dag om ugen på Ballerup Bibliotek.
- Rådhuset er for mange et sted, hvor man ofte skal tale om alvorlige ting, siger Nina.
- Biblioteket er et åbent og neutralt sted, som man besøger af mange forskellige grunde. Derfor vil jeg gerne kunne møde borgerne der. 

Samtale fremmer forståelsen

For Nina Palle er det lidt af en gave at arbejde med at afmystificere sagsbehandling og sikre en ordentlig og retfærdig proces.
-Jeg tror meget på dialog, siger Nina Palle og fortsætter:
- der ligger så meget guld i en samtale.
Når borgerne får mulighed for at fortælle deres historie – også når der er følelser på spil – og borgerrådgiveren som uvildig kan hjælpe med at forklare en sag, så kan dialogen mellem borger og system blive genetableret.
- Vi bliver så meget klogere ved at lytte til, hvad borgeren fortæller, også om hvordan systemer bliver oplevet, siger Nina Palle.
- Derfra kan vi så arbejde på at sikre, at borgeren bliver mødt i øjenhøjde. 

Det er ikke borgerrådgiverens opgave at blande sig i selve sagsbehandlingen eller lave om på afgørelser. Men en borgerrådgiver kan foreslå politikerne, at det vil være godt at kigge på bestemte områder, fx tidsfrister eller rammer for sagsbehandling.
Det vigtigste for borgerrådgiver Nina Palle er at få borger og sagsbehandler til at tale sammen og fjerne evt. misforståelser, så alle involverede er enige om, at der har været en ordentlig proces.

--------------------------------------------------------------------

Sådan kontakter du borgerrådgiver Nina Palle

 • Tag forbi Ballerup Bibliotek mandage mellem kl. 14 og 18. Du finder Nina i Studierum 5 på 2. sal
 • Du kan også ringe og lave en aftale på forhånd på tlf. 4175 0262
 • Eller send en mail til borgerraadgiver@balk.dk

Borgerrådgiveren kan hjælpe borgerne med

 • at finde den rigtige afdeling eller medarbejder i kommunen
 • at forklare indholdet i afgørelser fra kommunen
 • at skabe eller genskabe en god dialog med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået en uenighed eller uoverensstemmelse
 • vejledning om klagemuligheder samt bistå med udformning af klager
 • vurdering af klager over kommunens sagsbehandling og medarbejdernes adfærd
 • at tage imod og videregive forslag til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening

Borgerrådgiveren kan ikke

 • behandle klager over det faglige indhold i kommunens afgørelser
 • behandle klager over politiske beslutninger, fx beslutninger om serviceniveauet
 • behandle klager, som andre klageinstanser tager sig af