Ballerup kommune og verdensmålene

19.01.22
Hvordan arbejder kommunen med verdensmålene?

”Vi skaber fremtiden sammen” - Ballerup Kommunes vision 2029

Kommunalbestyrelsen i Ballerup valgte i 2018 hvilke af målene, kommunen som helhed skal have fokus på:

 • Sundhed og Trivsel / MÅL 3
 • Kvalitetsuddannelse / MÅL 4
 • Bæredygtig energi og Klimaindsats / MÅL 7 og 13 under ét
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst / MÅL 8
 • Industri, innovation og infrastruktur / MÅL 9
 • Bæredygtige byer og lokalsamfund / MÅL 11

Ballerup har nedsat FN´s verdensmålsudvalg

” Formålet med udvalget er at skabe øget fokus blandt borgere, foreninger, boligselskaber og virksomheder på, hvordan FN’s verdensmål kan blive til hverdagsmål. Det kræver en øget bevidsthed hos og en øget mobilisering af civilsamfundet og virksomhederne for at lykkes” - uddrag fra referatet af Ballerup kommunes kommunalbestyrelsesmødet januar 2022

Hvad er Verdensmålsudvalget? Læs mere på kommunens hjemmeside her.

Læs mere her om udvalgets medlemmer og kommisoriet for udvalgets arbejde.

Projekter med og om verdensmål 

 • Ballerup er med i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune - Vi gror en forskel.
  Konkurrencen er del af kampagnen "Sammen om et VILDERE Danmark", hvor hovedformålet er at højne biodiversiteten i Danmark.
  Læs mere om Danmarks vildeste kommune her og om hvad Ballerup kommune gør for at styrke biodiversiteten.