historisk billede af Ballerup Kro ca. 1940

1000 års lokalhistorie

21.05.19
Ny bog om Ballerup og Skovlundes lange historie

Fra landsby til stationsby og forstad

Ny bog om mennesker og byliv i Ballerup og Skovlunde gennem 1000 år er fortalt og redigeret af Ballerups første stadsarkivar, cand.mag. Bente Dahl Hansen.

Bogen gennemgår Ballerup og Skovlundes historie fra middelalderen og frem til i dag. Bente Dahl Hansen har skrevet historien om Ballerup Sogns landsby- og stationsbytid. Forhenværende viceborgmester i Ballerup Kommune og stadsingeniør Vagn Tovgaard har beskrevet forstadsperioden.

- Vi har begge været optaget af at udforske og skrive om tidens og tings opståen, og at give en historisk så korrekt og objektiv fremstilling som muligt af de væsentlige dele af udviklingen”, fortæller Bente Dahl Hansen. 

Læsevenligheden i top

Bogen er forsynet med masser af illustrationer og er fortalt i et levende sprog. Forfatterne håber, at bogen på den måde kan nå ud til et  stort publium af Ballerup-borgere.

En stor detektivopgave

Det har været tidskrævende at dykke ned i historien og alle de hyldekilometer af dokumenter, protokoller, bøger, tidsskrifter mmm, der befinder sig i Ballerup Stadsarkiv. Bogen viste sig derfor først muligt at påbegynde, da Bente Dahl Hansen gik på pension fra sit arbejde som stadsarkivar og kunne  fortsætte som historiedetektiv. 

Nu er bogen udkommet, og alle historieinteresserede kan se frem til spændende læsning om de mennesker, der levede i Ballerup/Skovlunde-området før os.

"Ballerup og Skovlunde – om dem der var her før os. Fra Landsby til Stationsby og Forstad” kommer til udlån på Ballerup Bibliotekerne. Hvis  man ikke kan vente på at  låne bogen, kan man købe sit eget eksemplar af bogen på Ballerup Bibliotek og i Skovlunde Kulturhus. Bogen kan i øvrigt også lånes til skolebrug på Pædagogisk Center og på alle læringscentre i kommunen.