Mad smides ud i skraldespand

Spis godt og spild mindre

Du kan spare penge, mens du giver planeten en hjælpende hånd

Er det spild af mad, hvis man ikke spiser hjernen fra lammet, fødderne på grisen eller skrællen på kartoflerne? Afhængig af øjnene der ser, findes der forskellige opfattelser af, hvornår noget defineres som madspild – et fænomen, der er blevet højaktuelt i forbindelse med bekæmpelsen af klimaforandringer og miljøproblemer. I husholdninger og fødevareproduktioner verden over smider man nemlig dagligt mad ud, som allerede har kostet ressourcer både økonomisk og miljømæssigt. FN estimerer, at en tredjedel af alt produceret mad aldrig bliver spist. NGO’er, forskere og politikere fra hele verden arbejder derfor på at løse problemet.

Hvad er omfanget af madspildet?
Ifølge FN-rapporten “Food wastage footprint. Impacts on natural resources” bliver omtrent en tredjedel af alt mad til mennesker i verden spildt eller går tabt. I samme FN-rapport fremgår det også, at det på verdensplan er fødevaregrupperne korn, grøntsager, stivelsesholdige rødder og frugt, der står for det største samlede madspild, mens mælkeprodukter og kød står for en meget lavere del (fisk og skaldyr er ikke medtaget i statistikken).

For Danmarks vedkommende bliver 540.000 ton spiseligt mad hvert år smidt ud. Det fremgår af notatet “Madspild i Danmark” fra Fødevareministeriet. Notatet præciserer, at madspildet fra de danske husholdninger udgør en stor del af madspildet (ca. 237.000 ton om året), men at det største madspild sker i processen, inden maden når forbrugeren, dvs. i primærproduktionen (f.eks. landbruget), fødevareindustrien, detailhandlen og i storkøkkener. Her spildes der ifølge samme notat omkring 303.000 ton om året.

Teksten er et uddrag af artiklen ”Madspild” fra Faktalink.

Hvad kan du gøre? - find ud af det til Verdensmålsfestival i Ballerup!
Madspild i Danmark er altså både et politisk emne, hvor vi skal kræve handling af vores politikere, men det er bestemt også noget den enkelte forbruger kan forholde sig til i hverdagen. Vi har samlet en række bøger og e-bøger, der giver gode råd til at mindske madspild i hverdagen.
Stop spild af mad har også samlet en række gode råd til, hvordan du kan spilde mindre mad og som bonus spare en masse penge.

Hvis du gerne vil slå to fluer med ét smæk, så tag med til Verdensmålsfestival 22 lørdag den 24. september, hvor vi inviterer hele Ballerup til spændende talks, aktiviteter, foreningsboder og debatter. Her kan du nemlig både høre hvad dine lokalpolitere gør for FNs verdensmål og hvordan du omsætter de 17 verdensmål til hverdagsmål hjemme hos dig selv.

 

Materialer