Tidligere har det været en tradition, at gå i skoven dagen inden Kristi himmelfartsdag, for at samle bøgegrene.
Tidligere har det været en tradition, at gå i skoven dagen inden Kristi himmelfartsdag, for at samle bøgegrene.

Kristi himmelfartsdag

Påske, Kristi himmelfart og pinse - Hvordan er det nu lige det er?

I år falder Kristi himmelfartsdag den 25. maj og selvom mange danskere mest ser dagen som en mulighed for en lille forlænget weekend, så har dagen stor betydning i kristendommen og fortællingen om Jesus. Kristi himmelfart hænger sammen med både påsken og pinsen. Her kan du se Biblens fortælling om helligdagene.

Palme søndag
Jesus ridder ind i Jerusalem på et æsel. Det jødiske folk, der byder ham velkommen ved at lægge deres kapper, grene og blade på vejen foran ham.

Skærtorsdag
Jesus spiser sit sidste måltid med disciplene og forudser at en af dem vil forråde ham. Samme aften tages han til fange af romerne.

Langfredag
Jesus bliver pisket, iført en tornekrone og korsfæstet. Efterfølgende bliver han begravet i en klippehule.

Påskedag
Påskedag er en glædens dag, fordi Jesus opstår efter sin død på korset.

Kristi himmelfart
Kristi himmelfartsdag falder altid 40 dage efter påskedag og 10 dage før pinse. Jesus færden i løbet af de 40 dage på jorden er ikke så detaljeret beskrevet. Til gengæld findes disse passager fra Biblen, hvor Jesus forlader jorden for at blive en del af Guds himmel:

Apostlenes Gerninger, kapitel 1 vers 9 til 11: ”Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne”.
Markusevangeliet kapitel 16 vers 19: ”Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd”.

Tidligere har det været en tradition, at gå i skoven dagen inden Kristi himmelfartsdag, for at samle bøgegrene. De skulle pynte hjemmet og beskytte mod hekse.

Pinse
50 dage efter opstandelsen besøger Helligånden disciplenes hus og alle, uanset sprog, kan nu forstå hvad de fortæller om Gud. Disciplen Peter holder en prædiken, hvor han fortæller om Jesu opstandelse og mange lader sig efterfølgende døbe. Af samme grund kaldes pinsen ofte for kirkens fødselsdag.

Kilde: Kristendom.dk


Vi har samlet en række bøger om årets højtider:
 

Materialer