Historier om Danmark: Enevælde/Oplysningstid

Enevælden indførtes af Frederik III i 1660 efter to svenskekrige, hvor Danmark var tæt på at blive udslettet som selvstændig stat

Hele Danmark undtagen København var besat af svenskerne, og den danske nation slap med nød og næppe med skindet på næsen. I 1658 sluttede Danmark og Sverige fred, mod at Danmark opfyldte en række skrappe betingelser fra den svenske kong Karl 10. Gustav. Betingelserne indebar bl.a. at Danmark skulle acceptere, at Østersøen blev spærret for fremmede flådemagter, og at landet skulle afstå Skåne, Halland og Blekinge. Danmark mistede dermed over en fjerdedel af kongeriget, et tab man forsøgte at genvinde gennem de næste 60 år – uden held.

I perioden udviklede vi os både intellektuelt og samfundsstrukturelt. Især landbruget gennemgik en rivende udvikling med landbrugsreformer og ophævelse af stavnsbåndet.
Handelsfolk og overklassen tjente formuer på kolonierne og den lukrative trekantshandel mellem Danmark, Afrika og Vestindien. Danmark deltog også i den transatlantiske slavehandel i Afrika og Caribien ved at sejle slaver fra Guldkysten og ved at opbygge kolonisamfund baseret på slavedrevne plantager i Dansk Vestindien. Slaveriet er en kontroversiel og omdiskuteret del af Danmarks kolonihistorie – også i nyere tid.

Grundlaget for den moderne stat blev opbygget under enevælden, hvor skattebetaling og militærtjeneste blev obligatorisk for bønderne.

I 1683 indførte kong Christian V Danske Lov, som forsøgte at ensarte grundlaget for retssystemet og afløse de gamle landskabslove, Jyske og Sjællandske Lov.
I det meste af 1700-tallet foregik henrettelser og piskning på byens skafot, som var et tilløbsstykke for borgerne. Samtidig blev de belært om, at forbrydelse ikke kan betale sig. Men det var også en tid, hvor man langsomt begyndte at ændre syn på forbryderne og på de hårde straffemetoder. Man blev opmærksom på den gode arbejdskraft, som gik til spilde ved de mange henrettelser og lemlæstelser. Derfor blev der i stedet oprettet tugthuse, hvor forbryderne kunne afsone deres straf og derefter igen blive en del af samfundet.

Vil du læse mere?
Historisk viden: Danmark i enevælde 1660-1848 >>
Danmarks historie: Den ældre enevælde 1660-1748 >>

Skal du undervise i enevælden?
Vi har lavet materialet til dig >>

Vidste du at:
Bøger i 1700-tallet var blevet så populære, at man begyndte at advare imod en decideret læse-epidemi. Folk blev diagnosticeret med læse-afhængighed, læse-feber, læse-mani og læse-lyst, hvilket alt sammen førte til moralsk forkastelig opførsel.
Politikeren Robert Walpole er mulig rekordindeholder, da han i 1668 lånte en bog hos Sidney Sussex Colleges bibliotek. Bogen blev fundet i 1956, og returneret til biblioteket, 288 år for sent. Det gav tilsyneladende ingen bøde.

Oprindeligt skrevet af Herning Bibliotekerne

Materialer