FNs 17-hvad for nogle-mål?

Det er næppe undgået nogens opmærksomhed, at verden har fokus på klimaet og FNs verdensmål nr. 13. Men hvordan er det nu med de andre 16 mål?

I september 2015 nåede verdens ledere ved Generalforsamlingen i FNs hovedkontor i New York til enighed om 17 udviklingsmål. Målene skal være rammen for verdens udviklingspolitik de næste 15 år. Målenes primære fokus er at sikre, at verdens fattigste lande kan udvikle sig økonomisk og samtidig gøre det på en måde, der ikke gør skade på klimaet. I modsætning til den tidligere Paris-aftale har Verdensmålene ikke udelukkende fokus på klima, men flere af målene omhandler klima og relaterede emner som energi og bæredygtighed. Især mål nummer 13, som handler om, at verden skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser, spiller ind i FNs klimamål.
(Faktalink)

Hvis du vil finde mere viden om verdensmålenes historie og ambitioner i Danmark og verden, så kig under listen med de 17 verdensmål.


Verdensmålene

1 - Afskaf Fattigdom
Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

2 - Stop sult
Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

 3 - Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgruppe

 

4 - Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

 

5 - Ligestilling mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

 

6 - Rent Vand og Sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

 

7 - Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

 

8 - Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

 

9 - Industri Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

 

10 - Mindre Ulighed

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

 

11 - Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

 

12 - Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

 

13 - Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

 

14 - Livet i havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

 

15 - Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

 

16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

 

17 - Partnerskaber for handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Læs mere om verdensmålene på den officielle danske side.
 

Materialer