Samarbejdspartnere

21.08.20
her kommer samarbejdspartnere

DTU
Op til festivallen bidrog DTU Space med viden/oplæg i forbindelse med satellitbygning i bibliotekets makerspace.
Studerende fra GRØN DYST på DTU lavede dels udstilling/præsentation i forhallen under festivalen og dels havde oplæg fra scenen, hvor de fortalte om deres opfindelser.

DTU Diplom havde oplæg omkring ”hvorfor og hvordan arbejder vi med verdensmål” og endelig havde vi et workshopforløb op til festivallen hvor en gruppe DTU studerende fra innovationslinjen arbejdede med borgerne omkring lokal forankring/handling.

Borupgaard
Det lokale gymnasium Borupgaard deltog med 400 studerende om fredagen. Dagen var delt op i 2 X 3 timers oplæg omkring verdensmål, herunder intro til bibliotekets makerspace.

Forløbet var opstart af gymnasiets innovationsforløb omkring verdensmål. En science klasse deltog i forløbet omkring satellitbygning op til festivallen.

MIT/PLIX
Sammen med Public Library Innovation Exchange, MITs satsning på læringsforløb i biblioteker, udviklede vi i fællesskab en række workshops, hvor borgere inkl. Coding Pirates og det lokale gymnasium deltog. Baggrunden for forløbet var læring og forståelse af hvordan man kan overvåge/måle forandringer i naturen, såsom forhøjet vandstand, skovdød, de smeltende poler, osv.

Grantoftegaard
Det lokale økologiske landbrug stod for frokost og drikkevarer under hele festivallen, hvor de i samarbejde med bibliotekspersonale og en række frivillige serverede og styrede forplejningen. Bibliotekets egen café stod for kaffe/te og kage.

Ballerup musik- og kulturskole
Musikskolelever stod for kunstneriske indslag under festivallen, der blev spillet musik i forhallen ved ankomst til festivallen og de bidrog med indslag i løbet af dagen fra scenen.

Vognporten
Det lokale ungdomshus bidrog dels med frivillige på selve dagen, men stod også for al teknik i forbindelse med festivallen; lys, lyd, streaming, scene, mv.

AOF
Som fast lokal samarbejdspartner bidrog AOF med bookning af flere oplægsholdere.

CHORA2030
Som opstart og forberedelse til festivallen deltog Ballerup Bibliotekerne i den landsdækkende folkehøring i foråret 2019, faciliteret fa CHORA 2030, herunder var udstillingen om folkehøringerne, en del af festivallen.

2030NOW
I efteråret op til festivallen udstillede vi i samarbejde med 2030NOW plancher med alle verdensmålene på pladsen foran biblioteket. 

Festivalen er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.